Admitere Licență Iulie 2022

Domenii de licență

 • Domeniile de licență pentru care se organizează admiterea în sesiunea din iulie 2022 sunt:
  • Matematică
  • Informatică – IF (învățământ cu frecvență)
  • Calculatoare și Tehnologia Informației (CTI)
 • Pentru admiterea la studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență (IF), se va ține de cont de rezultatele la proba scrisă, de rezultatele obținute la examenul de bacalaureat și de rezultatele obținute la olimpiadele și concursurile școlare de specialitate, conform metodologiei proprii.
 • Pentru fiecare candidat, media de admitere se calculează cu două zecimale, prin trunchiere, după formula

  MA = 0.2 × BG  +  0.8 × N

  unde BG este media generală la bacalaureat iar N este un punctaj bazat pe rezultatele obținute la proba scrisă și pe rezultatele la olimpiadele și concursurile școlare de specialitate.
 • La înscriere, candidații pot opta pentru un domeniu de licență, pentru două domenii de licență sau pentru toate trei domeniile de licență.
 • Se va da o singură probă scrisă. Candidații vor primi trei subiecte de Matematică în format clasic cu redactarea rezolvărilor (un subiect de Algebră, unul de Analiză și unul de Geometrie), un subiect de Informatică (grilă) și un subiect de Fizică (grilă). Fiecare candidat trebuie să rezolve două subiecte, care vor fi alese în funcție de domeniile la care s-a înscris, conform precizărilor din Metodologia admiterii la licență în 2022.
 • Candidații cu rezultate deosebite la olimpiade și concursuri vor putea fi admiși fără examen, conform precizărilor din Metodologia admiterii la licență în 2022.

Metodologia admiterii la licență în 2022 va fi anunțată în luna ianuarie.


Informații generale

Urmăriți această pagină pentru mai multe detalii.