Admitere Licență Iulie 2021

Informații pre-admitere

Anunțuri pentru candidați


Extrase din metodologia de admitereDomenii de licență

  • Domeniile de licență pentru care se organizează admiterea în sesiunea din iulie 2021 sunt:
    • Matematică
    • Informatică – IF (învățământ cu frecvență)
    • Calculatoare și Tehnologia Informației (CTI)
  • Planurile de învățământ pot fi consultate aici.
  • Admiterea la studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență (IF), se va face numai pe bază de dosar, fără nicio probă scrisă. Se va ține cont de rezultatele obținute la examenul de bacalaureat și de rezultatele obținute la olimpiadele și concursurile școlare de specialitate, conform metodologiei proprii.
  • Pentru fiecare candidat, media de admitere se calculează cu două zecimale, prin trunchiere, după formula specifică fiecărui domeniu de licență. La înscriere, candidații pot opta pentru un domeniu de licență, pentru două domenii de licență sau pentru toate trei domeniile de licență, dar vor candida la fiecare domeniu cu media specifică acelui domeniu.

Media de admitere în 2020

Domeniu Buget Taxă
Matematică 8.74 6.43
Informatică 9.47 9.32
CTI 8.71 8.56


Informații generale


Urmăriți această pagină pentru mai multe detalii.