Sari la conținut

Casierie

Contact:

e-mail: casierie@fmi.unibuc.ro

tel.: 021 305 3872

Documentele necesare pentru decont se depun la 221-b (etajul 2), pe toata durata anului universitar (nu mai exista o data anume pentru decont).

Program: 8-20 (luni-vineri)

Incepand cu anul universitar 2022-2023 decontul STB se face direct pe cardul bancar.

Documentele studentilor sunt depuse la Rectorat la data de 18 a fiecarei luni.

Regulament decont STB (link)

Spicuiri din regulamentul UB pentru decontare:

Decontarea cheltuielilor pentru abonamentele STB se face, de regula si in masura disponibilizarii fondurilor de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, in fiecare luna, pentru abonamentele achizitionate in luna precedenta (abonamentele se deconteaza dupa ce expira).

Studentii indreptatiti care solicita decontarea abonamentelor STB trebuie sa parcurga urmatoarele etape:

 1. Obtinerea de la secretariatul facultatii a legitimatiei de student pentru reducere transport cu mentiunea „curs de zi” sau „IF” (invatamant cu frecventa);
 2. Procurarea de la chioscurile STB a abonamentului de transport in comun cu tarif redus (cu 50% reducere), nominal. Bonul fiscal, stampilat pe verso de catre emitent – STB, se pastreaza de catre student pentru decont;
 3. Decontarea contravalorii achitate de catre studenti a abonamentului de transport in comun cu tarif redus (cu 50% reducere).

Documente necesare in vederea decontarii:

 1. Carnetul de student sau legitimatia de transport (vizat de la secretariat);
 2. Cardul STB in copie si/sau original (copia se pastreaza pentru decont);
  – Pentru YouthTB cardul este inlocuit de codul QR trimis pe e-mail de STB;
 3. Copie CI (buletin), necesara pentru transferul bancar;
 4. Bonul fiscal de achizitionare a abonamentului, in original (trebuie adus dupa expirare);
  – Pentru YouthTB bonul fiscal este inlocuit de chitanta electronica numita „payment_attachment.pdf”;
 5. Extrasul de cont al studentului (copie sau original);
  – Necesar doar la primul decont sau in cazul in care studentul isi schimba contul IBAN;
 6. Consimtamantul GDPR (link) privind prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea decontarii (se depune o singura data, la prima decontare);
 7. Semnatura pe tabelul centralizator/lista nominala (conform art. 7 din regulament).

  * Pentru aplicatia YouthTB, copia cardului si chitanta sunt cele doua fisiere .PDF primite prin e-mail de la STB. Puteti face forward acestui e-mail pe adresa: casierie@fmi.unibuc.ro urmand sa aduceti fizic restul documentelor (C.I., carnet/legitimatie de student).

Se deconteaza doar abonamentele studentilor de la buget in varsta de pana la 26 de ani.

Se deconteaza doar abonamentele achizitionate pentru perioada in care se desfasoara activitatile didactice in cadrul programului de studii la care este inmatriculat studentul beneficiar, inclusiv sesiunile de examen (exceptie fac lunile de vacanta, iulie si august, pentru care este necesar un raport de activitate in care sa se mentioneze activitatea desfasurata, avizat de conducerea facultatii).

Abonamentele se deconteaza pe parcursul anului universitar curent si nu mai tarziu de sfarsitul anului calendaristic, pentru anul universitar precedent.

Anunturile privind decontul STB sunt afisate doar pe site-ul facultatii, nu pe alte site-uri!