Sari la conținut

Casierie

e-mail: casierie@fmi.unibuc.ro

tel.: 0213053872

Documentele necesare pentru decont se depun la 221-b (etajul 2), pe toata durata anului universitar (nu mai exista o data anume pentru decont).

Program: 8-20

Incepand cu anul universitar 2022-2023 decontul STB se face direct pe cardul bancar.

Spicuiri din regulamentul UB pentru decontare:

Decontarea cheltuielilor pentru abonamentele STB se face, de regula si in masura disponibilizarii fondurilor de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, in fiecare luna, pentru abonamentele achizitionate in luna precedenta.

Studentii indreptatiti care solicita decontarea abonamentelor STB trebuie sa parcurga urmatoarele etape:

  1. Obtinerea de la secretariatul facultatii a legitimatiei de student pentru reducere transport cu mentiunea „curs de zi” sau „IF” (invatamant cu frecventa);
  2. Procurarea de la chioscurile STB a abonamentului de transport in comun cu tarif redus (cu 50% reducere), nominal. Bonul fiscal, stampilat pe verso de catre emitent – STB, se pastreaza de catre student pentru decont;
  3. Decontarea contravalorii achitate de catre studenti a abonamentului de transport in comun cu tarif redus (cu 50% reducere).

Documente necesare in vederea decontarii:

  1. Carnetul de student sau legitimatia de transport (vizat de la secretariat);
  2. Cardul STB in copie si/sau original (copia se pastreaza pentru decont);
  3. Copie CI (buletin), necesara pentru transferul bancar;
  4. Bonul fiscal de achizitionare a abonamentului, in original (data emiterii acestuia nu trebuie sa fie in perioada de valabilitate a calatoriilor);
  5. Extrasul de cont al studentului (copie sau original);
  6. Consimtamantul GDPR (link) privind prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea decontarii (se depune o singura data, la prima decontare).

Se deconteaza doar abonamentele studentilor de la buget in varsta de pana la 26 de ani.

Se deconteaza doar abonamentele achizitionate pentru perioada in care se desfasoara activitatile didactice in cadrul programului de studii la care este inmatriculat studentul beneficiar, inclusiv sesiunile de examen (exceptie fac lunile de vacanta, iulie si august, pentru care este necesar un raport de activitate in care sa se mentioneze activitatea desfasurata, avizat de conducerea facultatii).

Abonamentele se deconteaza pe parcursul anului universitar curent si nu mai tarziu de sfarsitul anului calendaristic, pentru anul universitar precedent.

Anunturile privind decontul STB sunt afisate doar pe site-ul facultatii, nu pe alte site-uri!

EnglishRomanian