Admitere Licență Iulie 2020

Domenii de licență

Domeniile de licență pentru care se organizează admiterea în sesiunea din iulie 2020 sunt:

  • Matematică
  • Informatică – IF (Învățământ cu Frecvență)
  • Calculatoare și Tehnologia Informației

Pentru domeniul de licență Informatică – ID (Învățământ la Distanță) admiterea se va organiza numai în luna septembrie.

► Informații generale

Metodologia de admitere

Admiterea la studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență (IF), se va face numai pe bază de dosar, fără nicio probă scrisă. Se va ține cont de rezultatele obținute la examenul de bacalaureat și de rezultatele obținute la olimpiadele și concursurile școlare de specialitate, conform metodologiei proprii.

Pentru fiecare candidat media de admitere se calculează cu două zecimale, prin trunchiere, după formula specifică fiecărui domeniu de licență. La înscriere, candidații pot opta pentru un domeniu de licență, pentru două domenii de licență sau pentru toate trei domeniile de licență, dar vor candida la fiecare domeniu cu media specifică acelui domeniu.

Preînscriere/Înscriere admitere

  • Înscrierea se va face online.
  • Aplicația de admitere va fi accesibilă începând cu 10.06.2020.

► În pregătirea pentru examenul de bacalaureat vă pot fi utile:

Urmăriți această pagină pentru mai multe detalii.