Sari la conținut

Prezentare

Scurt istoric

La înființarea Universității din București, în anul 1864, prin decret al domnitorului Al. I. Cuza, s-a constituit în cadrul ei o Facultate de Științe, cu o secție de Matematică. În 1949, din Facultatea de Științe s-a desprins Facultatea de Matematică și Fizică cu secții de matematică și fizică. În 1962, secția de matematică s-a desprins și a luat ființă Facultatea de Matematică. Din 2002, aceasta se numește Facultatea de Matematică și Informatică.


Informații generale

Facultatea noastră este cea mai bună dintre cele de profil din țară, fiind clasificată în categoria A în cele doua domenii principale de studiu, Matematică și Informatică. Absolvenții noștri nu au nicio problemă în a-și găsi locuri de muncă (unii lucrează încă din timpul studiilor) în informatică, industrie, cercetare aplicată, mediul bancar și de asigurări, învățământ de toate gradele; cei care doresc pot continua studiile în școlile doctorale din țară sau din străinătate, unde sunt acceptați usor.

Urmărește un scurt video, o prezentare grafică sau răsfoiește broșura de prezentare.

Ofertă curriculară

Pregătim studenții în două domenii de licență de 3 ani, un domeniu de licență de 4 ani și mai multe specializări de master și doctorat.

Domeniul Matematică

Specializări de licență (cu începere din al doilea an de studiu):

  • Matematică
  • Matematică-Informatică
  • Matematici aplicate

Pentru absolvenții specializării Matematică-Informatică, există și posibilitatea continuării studiilor pentru a obține licența în informatică, prin participare la admitere si transfer intr-un an superior.

Specializarile de master respecta domeniile traditionale din matematica pura si aplicata: Algebra, Geometry and Cryptography (în limba engleză), Advanced studies in mathematics (în limba engleză), Matematica didactică, Analiză matematică și aplicații, Probabilități și statistică în finanțe și științe.

Domeniul Informatică

Are o unica specializare – Informatică – care include cursuri suport de matematica, cursuri fundamentale de informatica: structuri de date si algoritmi, limbaje de programare (C, C++, Java, C#, Haskell), baze de date (SQL, PL/SQL, Oracle), dezvoltare de aplicatii web (HTML, CSS, Java Script, XML, JSP, ASP.NET), administrare de retele (Unix, Windows) si o bogata activitate de realizarea de proiecte individuale sau in echipa.

Specializarile de master sunt orientate pe șapte directii de dezvoltare științifică si profesională: Artificial intelligence (în limba engleză), Baze de date şi tehnologii software, Data science (în limba engleză), Inginerie software,  Natural Language Processing (în limba engleză), Security and applied logic (în limba engleză), Sisteme distribuite.

Domeniul Calculatoare si Tehnologia Informatiei

Are o unica specializare – Tehnologia Informatiei – cu durata de 4 ani. Programul de studiu integreaza cursuri fundamentale si de specialitate de matematica, informatica si fizica. Pachetul de cursuri urm.reste formarea unor deprinderi practice si competente de a lucra cu echipamente tehnologice complexe prin lucrari de laborator si practica de specialitate (in anul IV).

Învățământ la Distanță

Organizăm studii de licență ID în specializarea Informatică și programul de master IFR Baze de date și tehnologii software.

Perspective

Masterul e o condiție necesară pentru a lucra în învățământul liceal și superior sau în cercetare.

Baza materială

Avem o bibliotecă informatizată, filială a Bibliotecii Centrale Universitare.

Facultatea dispune de 20 de laboratoare de calcul, dotate cu calculatoare performante și laboratoare de mecanică, analiză numerică și statistică. Cele 4 amfiteatre și două săli de curs au dotări multimedia.

Studenții pot beneficia de burse sociale, de studiu, de merit și de performanță. Facultatea poate asigura cazare în căminele universității pentru jumătate din studenții din provincie.

În timpul studiilor, studenții pot beneficia de burse Erasmus în universități din Italia, Franța, Germania, Suedia, etc.

Prezentare video

Realizat de voluntarii de la Asociația Studenților la Matematică și Informatică.