Sesiuni de examene și restanțe

Puteți găsi programările pentru toate examenele și restanțele și pe acest Drive.

Pe Drive se poate verifica și data ultimei actualizări.

Programări examene sesiune specială pentru anii terminali (6-8 iulie 2020)

Sesiunea de examene și restanțe din sem II

Pentru anii terminali (18 mai–22 iunie 2020)

IF

ID/IFR

Pentru anii neterminali (8–30 iunie 2020)

IF

ID/IFR

Sesiune de restanțe și reexaminări

Atenție! Studenții din anii terminali care au restanțe din anii anteriori sem. II le susțin împreună cu examenele curente de la anii respectivi (vezi mai sus sesiunea de examene pentru anii neterminali 8-30 iunie).

Atenție! Restanțe din anii neterminali sem. II (8-30 iunie 2020) se susțin împreună cu examenele curente la disciplinele respective, vezi programarea examenelor de mai sus.

Programarea restanțelor la disciplinele care nu mai există în planurile de învățământ (actualizat 12 mai)

Reexaminări şi măriri de note sem. I şi sem. II anii terminali (23-30 iunie 2020) (actualizat 22 iunie)