Sesiuni de examene și restanțe

Puteți găsi programările pentru toate examenele și restanțele și pe acest Drive.

Pe Drive se poate verifica și data ultimei actualizări.

Sesiune de examene

Pentru anii terminali (18 mai–20 iunie 2020)

IF

ID/IFR

Pentru anii neterminali (8–30 iunie 2020)

Atenție! Studenții din anii terminali care au restanțe din anii anteriori sem. II le susțin împreună cu examenele curente de la anii respectivi.

IF

ID/IFR

Sesiune de restanțe

Atenție! Studenții din anii terminali care au restanțe din anii anteriori sem. II le susțin împreună cu examenele curente de la anii respectivi (vezi mai sus sesiunea de examene pentru anii neterminali 8-30 iunie).

Programarea restanțelor la disciplinele care nu mai există în planurile de învățământ (actualizat 12 mai)

Restanțe din anii terminali sem. I (11 mai–17 mai 2020)

IF

ID/IFR

Restanțe din anii neterminali sem. I (31 mai–7 iunie 2020)

IF

ID/IFR

Restanțe din anii neterminali sem. II (8-30 iunie 2020)

Se susțin împreună cu examenele curente la disciplinele respective, vezi programarea examenelor de mai sus.