Sari la conținut

Calculul mediei de admitere licență IF 2022

Domeniile de licență pentru care se organizează admiterea în sesiunea din iulie 2022 sunt:

 • Matematică (IF)
 • Informatică (IF)
 • Calculatoare și Tehnologia informației – CTI (IF).

Pentru fiecare candidat media de admitere (MA) se calculează cu două zecimale, prin trunchiere, după formula specifică fiecărui domeniu de licență. La înscriere, candidații pot opta pentru un domeniu de licență, pentru două domenii de licență sau pentru toate trei domeniile de licență.

Calculul  mediei de admitere MA

Pentru candidații care nu se califică cu mențiuni speciale, media de admitere se calculează conform secțiunilor următoare.

CUPRINS

                  Calculul mediei de admitere MA

Pentru candidații care nu se califică cu mențiune specială (OLIMPIC sau PERFORMANȚĂ CONCURS), media de admitere se calculează cu două zecimale, prin trunchiere, după formula specifică fiecărui domeniu de licență.

Candidații vor primi trei subiecte de Matematică în format clasic cu redactarea rezolvărilor (un subiect de Algebră, unul de Analiză și unul de Geometrie), un subiect de Informatică (grilă) și un subiect de Fizică (grilă). Fiecare candidat va preda numai  două subiecte rezolvate, astfel:

 •  un subiect obligatoriu de Matematică (alegând unul din cele 3 subiecte propuse)
 •  un subiect de specialitate, care depinde de domeniile la care s-a înscris candidatul.

Regulile pentru alegerea subiectului de specialitate sunt următoarele:

 1. candidații care s-au înscris numai la domeniul Matematică pot alege între subiectul de Informatică și unul din cele două subiecte de Matematică diferite de cel ales anterior,
 2. candidații care s-au înscris numai la domeniul Informatică vor rezolva obligatoriu subiectul de Informatică,
 3. candidații care s-au înscris numai la domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației pot alege între  subiectul de Informatică și subiectul de Fizică,
 4. candidații care s-au înscris la mai multe domenii vor rezolva obligatoriu subiectul de Informatică.

Formula de calcul a mediei de admitere este

MA = 0.2 × BG  +  0.8 × N

 unde

 • BG este media generală la examenul de bacalaureat,
 • N = min(10,  0.5 ×  M + 0.5 ×  S + min(2, P)) unde
  • M este nota la subiectul obligatoriu de Matematică,   
  • S este  nota la subiectul de specialitate,
  • P este un punctaj calculat conform secțiunii Calculul punctajului P.

    Calculul  punctajului P

P este suma punctelor acumulate de candidați prin participare, în clasele IX-XII,

la olimpiade și concursuri, conform   următoarelor reguli:

a) se adaugă 1 pct. pentru premiul I, 0.7 pct. pentru premiul II, 0.5 pct.  pentru premiul III, 0.3 pct.  pentru mențiune obținută la concursul MateInfoUB; se cumulează punctele obținute prin participarea la ambele secțiuni;

b) se adaugă câte 1 pct. pentru fiecare medalie de aur obținută la etapele naționale ale

 •  Olimpiadei Naționale de Matematică
 • Olimpiadei Naționale de Informatică
 • Olimpiadei Naționale de Fizică
 • Olimpiadei Naționale de Astronomie și Astrofizică
 • Olimpiadei de Tehnologia Informației;

c) se adaugă câte 1 pct. pentru fiecare medalie (aur, argint, bronz) sau premiu special obținut la Romanian Master of Mathematics sau Romanian Master of Informatics;

d) se adaugă câte 0.7 pct. pentru fiecare medalie de argint obținută la etapele naționale ale

 • Olimpiadei Naționale de Matematică
 • Olimpiadei Naționale de Informatică
 • Olimpiadei Naționale de Fizică
 • Olimpiadei Naționale de Astronomie și Astrofizică
 • Olimpiadei de Tehnologia Informației;

e) se adaugă câte 0.5 pct. pentru fiecare medalie de bronz obținută la etapele naționale ale

 • Olimpiadei Naționale de Matematică
 • Olimpiadei Naționale de Informatică
 • Olimpiadei Naționale de Fizică
 • Olimpiadei Naționale de Astronomie și Astrofizică
 • Olimpiadei de Tehnologia Informației

f) se adaugă câte 0.3 pct. pentru fiecare participare cu premii la etapa națională a Concursului Național de Matematică Aplicată “Adolf Haimovici”, toate secțiunile;

g) se adaugă câte 0.3 pct. pentru fiecare participare fără medalii la etapele naționale ale

 • Olimpiadei Națională de Matematică
 • Olimpiadei Naționale de Informatică
 • Olimpiadei Naționale de Fizică
 • Olimpiadei Naționale de Astronomie și Astrofizică
 • Olimpiadei de Tehnologia Informației;

h) se adaugă câte 0.3 pct. pentru fiecare premiu obținut la concursul Gazeta Matematică-Viitori olimpici;

i) se adaugă câte 0.1 pct. pentru fiecare participare fără premii la etapa națională a Concursului Național de Matematică Aplicată “Adolf Haimovici”, toate secțiunile.

Observație: În cazul în care candidatul nu acumulează puncte conform regulilor de mai sus, punctajul P = 0.

Admitere pentru performanțe

Candidaţii care au obţinut performanţele internaţionale sau naționale recunoscute precizate în această secțiune vor fi admiși pe locuri finanțate de la buget, în cadrul capacității de școlarizare, prin modalitățile precizate mai jos.  Aceștia pot fi admiși la oricare dintre cele trei domenii de licență și vor fi departajați conform criteriilor specifice precizate mai jos. Acești candidați nu vor participa la probele scrise.

Un candidat admis pentru performanțe poate solicita înscrierea pe locuri subvenționate de la buget la un singur program de studii din facultate. Prin excepție, candidații care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele școlare internaţionale se pot înscrie pentru admiterea fără examen pe locuri subvenționate de la buget la cel mult două programe de studii din facultate, putând ocupa un loc finanțat în beneficiul Serviciului Român de Informații la cel mult un program.

Aceste reguli se aplică, la cerere, și candidaţilor care au făcut liceul în străinătate şi care au obținut rezultate similare la concursuri echivalente olimpiadelor naționale pe discipline de studiu în țările din care provin.

Candidații care au obținut performanțe în perioada studiilor liceale pot fi admiși:

 • cu MA=10 și mențiunea OLIMPIC,
 • cu N=10 și mențiunea PERFORMANȚĂ CONCURS.

Admitere cu MA=10 și mențiunea OLIMPIC

Performanțele recunoscute pentru această categorie sunt următoarele:

i1) Medalie/premiu (aur, argint, bronz, premiul I, premiul II sau premiul III) în clasele IX-XII sau mențiune/premiu special în clasele IX-XII la  

 •  Olimpiada Internațională de Matematică
 • Olimpiada Internațională de Informatică
 • Olimpiada Internațională de Fizică
 • Olimpiada Internațională de Astronomie
 • Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică

i2) Medalie/premiu (aur, argint, bronz, premiul I, premiul II sau premiul III) în clasele IX-XII la concursurile școlare internaționale (altele decât Olimpiadele Internaționale) recunoscute din Lista concursurilor internaționale și naționale recunoscute.

i3) Premiul I, II, III sau mențiune acordată de Ministerul Educației în clasele IX-XII la etapele naționale ale

 • Olimpiadei Naționale de Matematică
 • Olimpiadei Naționale de Informatică
 • Olimpiadei Naționale de Fizică
 • Olimpiadei Naționale de Astronomie și Astrofizică
 • Olimpiada de Tehnologia Informației;

 i4) Premiu I la una din secțiunile MateInfoUB.

 

Admitere cu N=10 și mentiunea PERFORMANȚĂ CONCURS

Pentru această categorie de candidați media de admitere se calculează după formula

MA = 0.2 × BG  +  8

Performanțele recunoscute pentru această categorie sunt următoarele:

n1) Premiul  II sau III la concursul MateInfoUB

 n2) Calificare în clasele IX-XII în

 • Lotul Național Lărgit de Matematică
 • Lotul Național Lărgit de Informatică
 • Lotul Național Lărgit de Fizică
 • Lotul Național Lărgit de Astronomie
 • Lotul Național Lărgit de Astronomie și Astrofizică,

 n3) Premiul I, II sau III în clasele IX-XII la concursurile naționale din Lista concursurilor internaționale și naționale recunoscute. Se iau în considerare numai performanțele obținute la etapele naționale.

  n4) Premiul I, II sau III în clasele IX-XII la etapa națională a Concursului Național de Matematică Aplicată “Adolf Haimovici”, toate secțiunile.

Performanțelor recunoscute mai sus li se aplică următoarele prevederi generale:

 1. Concursul la care a fost obținută performanța este individual și constă din cel puțin o probă scrisă sau orală, susținută în fața unei comisii.
 2. Performanța a fost obținută la secțiunile din concurs precizate în Lista concursurilor internaționale și naționale recunoscute.
 3. Pentru concursurile naționale recunoscute (lista B de mai jos), performanțele obținute la edițiile din 2020, 2021, 2022 sunt luate în considerare numai dacă etapa finală a avut loc cu prezență fizică în instituțiile organizatoare sau partenere.
 4. Datorită pandemiei, ministerul nu a organizat olimpiadele naționale în anul școlar 2020-2021, organizarea acestora fiind preluată de asociații și societăți. Astfel Olimpiada Națională de Matematică (ONM) a fost organizata sub numele Olimpiada Națională Gazeta Matematică (ONGM) (https://ssmr.ro/onm2021), iar Olimpiada Națională de Informatică (ONI) sub numele Olimpiada Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică (OSEPI) (https://sepi.ro/osepi). Toate prevederile pentru ONM se vor aplica ONGM (echivalând medaliile ONGM cu premiile) , iar cele pentru ONI se vor aplica OSEPI.

Lista concursurilor internaționale și naționale recunoscute

A. Concursuri internaționale recunoscute (altele decât Olimpiadele Internaționale):

 • Balcaniada de Matematică 
 • Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete
 • Olimpiada de Matematică pentru Liceele Maghiare din Europa
 • Olimpiada pluridisciplinară Tuymaada – secțiunile Matematică și Informatică
 • Olimpiada de Informatică a Europei Centrale
 • Balcaniada de Informatică
 • Turneul de Informatică de la Shumen

B. Concursuri naționale recunoscute:

 • Concursul Interdisciplinar „Vrânceanu-Procopiu”
 • Concursul Interdisciplinar PROSOFT@NT, secţiunea Matematică
 • Concursul Național pentru nevăzători – secțiunea Matematică
 • Concursul Național pentru elevii cu deficienţe de auz – secțiunea Matematică
 • Concursul „Urmașii lui Moisil”
 • Concursul „Infoeducație” – secțiunile WEB, Roboți, Educațional, Utilitar
 • Concursul de Informatică „Acadnet” – toate secțiunile
 • Concursul Pluridisciplinar PROSOFT@NT, secţiunile Programare şi Soft    educaţional/pagini web
 • Concursul Național pentru nevăzători – secțiunea Informatică
 • Concursul Național pentru elevii cu deficienţe de auz – secțiunea Informatică