Admitere licență 2020 – Preînscriere și Înscriere

             Un candidat este înscris la examen dacă a depus un dosar valid complet, care include rezultatele de la examenul de bacalaureat, dovedite prin încărcarea în format electronic a diplomei de bacalaureat (sau a unei adeverințe eliberate de liceu, conform metodologiei).

             Candidaților care susțin bacalaureatul in iunie-iulie 2020 li se oferă posibilitatea de a se preînscrie prin completarea tuturor celorlalte documente si prin acceptarea extragerii automate a rezultatelor de la bacalaureat din SIIIR-Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România, pe baza unui acord între Universitatea din București si Ministerul Educației și Cercetării. În urma extragerii automate a rezultelor, candidații preînscriși al căror dosar a fost validat și care au care au promovat examenul de bacalaureat, vor fi automat înscriși.

Mai multe detalii găsiți pe pagina admiterii.