ADMITERE LICENȚĂ IF 2021

Admiterea la studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență (IF), se va face numai pe bază de dosar, fără nicio probă scrisă. Se va ține cont de rezultatele obținute la examenul de bacalaureat și de rezultatele obținute la olimpiadele și concursurile școlare de specialitate, conform metodologiei proprii.

Pentru mai multe detalii urmăriți: https://fmi.unibuc.ro/admitere-licenta-iulie-2021/