Sari la conținut

Admitere Master 2022

Restituiri taxe

Sesiunea de admitere septembrie 2022

Rezultate finale

 • REZULTATE 23.09.2022 (numarul de locuri la buget la Data Science a fost suplimentat)
 • Vor fi actualizate listele din sesiunea iulie 2022

Situație confirmări

Contestații finale

Confirmări

Confirmările se fac în perioada 20.09.2022-22.09.2022, între orele 10.00-15.00

Toți candidații, indiferent de forma de finanțare la care au candidat și de statutul lor (admiși fără examen/ admiși/în așteptare sau candidați pe locuri speciale ) trebuie să confirme prin depunerea dosarului fizic ( Capitolul VI.1. Actele necesare la înscriere din metodologie) pentru a rămâne pe listele finale. La depunerea dosarului veți primi o legitimație (cartonată), veți putea accesa dosarul depus numai prezentând această legitimație, alături de un act de identitate valid. Retragerea dosarului depus implică retragerea din concurs.

Contestații

Contestațiile se fac online completând acest FORMULAR.

Termen limită pentru trimiterea contestațiilor: 20.09.2022, ora 23.59.

Rezultate provizorii

Identificați rezultatul după numarul dosarului din aplicația de înscriere). Candidații pot vedea detalii despre note în aplicație.

În listele inițiale fiecare candidat este clasificat la toate programele și formele de finanțare la care s-a înscris,  fiind indicat si poziția programului în ordonarea opțiunilor făcute la înscriere.

Calitatea de admis se păstrează numai prin confirmarea locului în perioada confirmărilor, conform metodologiei.

După confirmări candidații admiși la buget  pe listele inițiale la multe domenii vor rămâne numai pe lista opțiunii prioritare la care au confirmat, iar candidații admiși la ambele forme de finanțare (buget și taxă) la același domeniu vor rămâne numai pe lista opțiunii la care au confirmat.

Un candidat admis la mai multe domenii pe listele inițiale poate confirma la două domenii pentru a le urma simultan  numai dacă cel puțin unul este la taxă. 

Locurile astfel eliberate vor fi ocupate, în ordinea mediilor și a opțiunilor,   de candidații aflați în așteptare pe listele inițiale.

Atenție:  candidații aflați în așteptare pe liste inițiale au posibilitatea de a urca pe listele de admiși numai dacă confirma locul conform metodologiei. Confirmarea se face prin depunerea dosarului ce include diploma în original pentru locurile la buget și/sau plata taxei pentru locurile la taxă. Cu un singur dosar se confirm toate opțiunile candidatului, acesta rămânand în așteptare la toate domeniile la care a concurat. Pentru ocuparea unui loc la taxă nu se plătesc mai multe taxe, cu excepția cazului în care candidatul dorește să urmeze două programe simultan.

Proba 2

 • Programări Comisii Proba2 (vor fi completate)
 • Atenție! Înainte de a participa la proba orală toți candidații trebuie să completeze consimțământul pentru înregistrare (accesibil AICI) și să îl trimită prin email secretarului de comisie.
 • COMPONENTA COMISII
 • Repartizarea pe comisii BDTS si IS (actualizat 15.09.2022, ora 16.00)
 • Candidații care susțin mai multe interviuri în cadrul Probei 2 și care doresc schimbarea programării din motive bine întemeiate vor contacta președintele comisiei și secretarul comisiei (adresa în fișiereul cu componența comisiilor), printr-un email cu subiectul „MODIFICARE PROGRAMARE PROBA 2”
 • Candidații care doresc să transmită observații comisiilor sunt rugați să trimită un mail către președintele comisiei care va avea ca subiect „Observații Proba 2”
 • Anunț privind desfășurarea probei orale:  
  • candidații la programele de master Artificial Intelligence si Data Science  vor susține o singură probă orală pentru admiterea la aceste programe, rezultatul fiind recunoscut pentru admiterea la ambele programe;    
  • candidații la programele de master  Inginerie Software (IS) și Baze de date si Tehnologii Software (BDTS IF si BDTS IFR) vor susține o singură probă orală pentru admiterea la aceste programe și forme de învățământ, rezultatul fiind recunoscut pentru admiterea la ambele programe.

Rezultate Contestații Proba 1

Rezultate Proba 1

 Candidații a căror lucrare de licență nu se încadrează în domeniile Informatică, Matematică, Calculatoare și Tehnologia Informației, vor pregăti o lista de 4 subiecte din domeniul masterului, conform metodologiei:

Subiecte Matematică
Subiecte Informatică (actualizat 28.05.2022)


Perioada de înscriere: 1.09.20229.09.2022 10.09.2022, ora 14:00

Modalitatea de înscriere: exclusiv online, în aplicația de înscriere 

https://admitere.fmi.unibuc.ro/

Calendar admitere septembrie 2022

 • Înscrieri:  1 – 9 septembrie (termen limită: 9 septembrie, ora 14.00)
 • Proba I – Analiza dosarelor: 12 septembrie
 • Afișarea rezultatelor la Proba 1: 13 septembrie
 • Contestații proba I: 13-14 septembrie
 • Proba 2 -orală (va avea loc online): 16-17 septembrie
 • Afisarea rezultatelor la Proba 2: 19 septembrie
 • Depunerea de contestații Proba 2 (online): 19-20  septembrie
 • Confirmări buget și taxă (depunere dosare fizice candidati septembrie): 20, 21, 22 septembrie
 • Afișarea rezultatelor finale: 24 septembrie

Rezultate finale sesiunea iulie 2022

 • REZULTATE FINALE Iulie 2022 (actualizate 31.08.2022)
 • Masterul de Analiză matematică și aplicații nu va școlariza, candidații admiși au fost repartizați la următoarea opțiune.
 • Pentru locurile rămase neocupate se va organiza o sesiune de admitere în luna septembrie, vom anunța mai multe detalii.

Contestații finale

Confirmări

Confirmări până la 27.07.2022, ora 16:00
Candidații colorați cu GALBEN au confirmat locul ocupat.
Candidații colorați cu ALBASTRU sunt admiși și au confirmat la o opțiune superioară.
Candidații necolorați nu au confirmat opțiunea respectivă.

Confirmările se fac în perioada 25.07.2022-27.07.2022, între orele 9.00-16.00

Toți candidații, indiferent de forma de finanțare la care au candidat și de statutul lor (admiși fără examen/ admiși/în așteptare sau candidați pe locuri speciale ) trebuie să confirme prin depunerea dosarului fizic ( Capitolul VI.1. Actele necesare la înscriere din metodologie) pentru a rămâne pe listele finale. La depunerea dosarului veți primi o legitimație (cartonată), veți putea accesa dosarul depus numai prezentând această legitimație, alături de un act de identitate valid. Retragerea dosarului depus implică retragerea din concurs.

Contestații

Contestațiile se fac online completând acest FORMULAR.

Termen limită pentru trimiterea contestațiilor: 25.07.2022, ora 12.00 (prânz).

Rezultate provizorii

Identificați rezultatul după numarul dosarului din aplicația de înscriere). Candidații admiși fără examen au nota 10 (bold). Candidații pot vedea detalii despre note în aplicație.

În listele inițiale fiecare candidat este clasificat la toate programele și formele de finanțare la care s-a înscris,  fiind indicat si poziția programului în ordonarea opțiunilor făcute la înscriere.

Calitatea de admis se păstrează numai prin confirmarea locului în perioada confirmărilor, conform metodologiei.

După confirmări candidații admiși la buget  pe listele inițiale la multe domenii vor rămâne numai pe lista opțiunii prioritare la care au confirmat, iar candidații admiși la ambele forme de finanțare (buget și taxă) la același domeniu vor rămâne numai pe lista opțiunii la care au confirmat.

Un candidat admis la mai multe domenii pe listele inițiale poate confirma la două domenii pentru a le urma simultan  numai dacă cel puțin unul este la taxă. 

Locurile astfel eliberate vor fi ocupate, în ordinea mediilor și a opțiunilor,   de candidații aflați în așteptare pe listele inițiale.

Atenție:  candidații aflați în așteptare pe liste inițiale au posibilitatea de a urca pe listele de admiși numai dacă confirma locul conform metodologiei. Confirmarea se face prin depunerea dosarului ce include diploma în original pentru locurile la buget și/sau plata taxei pentru locurile la taxă. Cu un singur dosar se confirm toate opțiunile candidatului, acesta rămânand în așteptare la toate domeniile la care a concurat. Pentru ocuparea unui loc la taxă nu se plătesc mai multe taxe, cu excepția cazului în care candidatul dorește să urmeze două programe simultan.

Proba 2

 • Programări Comisii Proba2
 • Atenție! Înainte de a participa la proba orală toți candidații trebuie să completeze consimțământul pentru înregistrare (accesibil AICI) și să îl trimită prin email secretarului de comisie.
 • Repartizari pe comisii BDTS si IS
 • Repartizari pe comisii AI si DS
 • COMPONENTA COMISII
 • Candidații care susțin mai multe interviuri în cadrul Probei 2 și care doresc schimbarea programării din motive bine întemeiate vor contacta președintele comisiei și secretarul comisiei (adresa în fișiereul cu componența comisiilor), printr-un email cu subiectul „MODIFICARE PROGRAMARE PROBA 2”
 • Candidații care doresc să transmită observații comisiilor sunt rugați să trimită un mail către președintele comisiei care va avea ca subiect „Observații Proba 2”
 • Anunț privind desfășurarea probei orale:  
  • candidații la programele de master Artificial Intelligence si Data Science  vor susține o singură probă orală pentru admiterea la aceste programe, rezultatul fiind recunoscut pentru admiterea la ambele programe;    
  • candidații la programele de master  Inginerie Software (IS) și Baze de date si Tehnologii Software (BDTS IF si BDTS IFR) vor susține o singură probă orală pentru admiterea la aceste programe și forme de învățământ, rezultatul fiind recunoscut pentru admiterea la ambele programe.

Rezultate Contestații Proba 1

Rezultate Proba 1

 Candidații a căror lucrare de licență nu se încadrează în domeniile Informatică, Matematică, Calculatoare și Tehnologia Informației, vor pregăti o lista de 4 subiecte din domeniul masterului.


Perioada de înscriere: 04.07.202215.07.2022, ora 12:00 (prânz) 23:59

Modalitatea de înscriere: exclusiv online, în aplicația de înscriere 

https://admitere.fmi.unibuc.ro/

Statistici înscriere: 16.07.2020, ora 13:00

Programe de master

Master – Învățământ cu Frecvență

Durata

Matematică

  1.  Advanced Studies in Mathematics (în limba engleză)
    În parteneriat cu Școala Normală Superioară București

4 Sem.

  2.  Analiză matematică și aplicații
  3.  Matematică didactică
  4.  Probabilități și statistică în finanțe și științe

Informatică

  1.  Artificial Intelligence (în limba engleză)

4 Sem.

  2.  Baze de date și tehnologii software
  3.  Data Science (în limba engleză)
  4.  Inginerie software
  5.  Natural Language Processing (în limba engleză)
  6.  Sisteme distribuite
  7.  Security and Applied Logic (în limba engleză)

Master – Învățământ cu Frecvență Redusă

Durata

Informatică

  1.  Baze de date si tehnologii software

4 Sem.


Informații generale

 • Înscrierea se va face online.
 • Probele de concurs sunt analiza dosarului și proba orală. Candidații a căror lucrare de licență nu se încadrează în domeniile Informatică, Matematică sau Calculatoare și Tehnologia Informației, vor pregăti o listă de 4 subiecte din domeniul masterului.
 • Candidații care concurează la mai multe programe vor susține proba orală la fiecare dintre programele la care concurează.
 • Candidații care se înscriu la programe în limba engleză trebuie să îndeplinească cel puțin una din următoarele condiții:
  • să dețină un certificat de competență lingvistică (minim B2) pentru limba engleză eliberat de către instituțiile abilitate de Ministerul Educației Naționale. Aceste cerificate pot fi eliberate și de Centrul de Limbi Străine al Universității din București. Dacă doriți să susțineți examenul, contactați-o pe Dna. Prof. Diana Ioniță.
  • sunt absolvenți ai unui program de studii de licență sau masterat în limba engleză
  • au promovat minim două semestre disciplina limba engleză în perioada studiilor de licență
   Candidații vor încărca dovada îndeplinirii uneia din aceste condiții în aplicația de înscriere. Absolvenții UB se pot înscrie cu certificatul de competență lingvistică eliberat pentru promovarea a minim două semestre de limba engleză în perioda anilor de studii.

Pentru întrebări suplimentare, la care vor răspunde studenții FMI, puteți utiliza grupul de Facebook destinat candidaților la admitere 2022.

Pentru întrebări legate de admiterea la master ne puteți contacta pe adresa: master@fmi.unibuc.ro.


Information for International Students


EnglishRomanian