Admitere Master 2021

Informații pre-admitere

Anunțuri pentru candidați

 • Read information for international students here.

Extrase din metodologie

Organizarea programelor de master


Master – Învățământ cu Frecvență

Durata

Matematică

  1.  Advanced Studies in Mathematics (în limba engleză)
    În parteneriat cu Școala Normală Superioară București

4 Sem.

  2.  Analiză matematică și aplicații
  3.  Matematică didactică
  4.  Probabilități și statistică în finanțe și științe

Informatică

  1.  Artificial Inteligence (în limba engleză)

4 Sem.

  2.  Baze de date și tehnologii software
  3.  Data Science (în limba engleză)
  4.  Inginerie software
  5.  Natural Language Processing (în limba engleză)
  6.  Sisteme distribuite
  7.  Security and Applied Logic (în limba engleză)

Master – Învățământ cu Frecvență Redusă

Durata

Informatică

  1.  Baze de date si tehnologii software

4 Sem.


Informații generale

 • Înscrierea se va face online.
 • Probele de concurs sunt analiza dosarului și proba orală. Candidații a căror lucrare de licență nu se încadrează în domeniile Informatică, Matematică sau Calculatoare și Tehnologia Informației, vor pregăti o listă de 4 subiecte din domeniul masterului.
 • Proba orală se va ține online. Candidații care concurează la mai multe programe vor susține proba orală la fiecare dintre programele la care concurează.
 • Candidații care se înscriu la programe în limba engleză trebuie să îndeplinească cel puțin una din următoarele condiții:
  • să dețină un certificat de competență lingvistică (minim B2) pentru limba engleză eliberat de către instituțiile abilitate de Ministerul Educației Naționale. Aceste cerificate pot fi eliberate și de Centrul de Limbi Străine al Universității din București. Dacă doriți să susțineți examenul, contactați-o pe Dna. Prof. Diana Ioniță.
  • sunt absolvenți ai unui program de studii de licență sau masterat în limba engleză
  • au promovat minim două semestre disciplina limba engleză în perioada studiilor de licență

   Candidații vor încărca dovada îndeplinirii uneia din aceste condiții în aplicația de înscriere. Absolvenții UB se pot înscrie cu certificatul de competență lingvistică eliberat pentru promovarea a minim două semestre de limba engleză în perioda anilor de studii.

Pentru întrebări legate de admiterea la master ne puteți contacta pe adresa: master@fmi.unibuc.ro


Information for International Students