Sari la conținut

Burse

2021 – 2022

Burse sociale ocazionale – semestrul al II-lea

Studenții care doresc să beneficieze de bursă socială ocazională trebuie să transmită secretarului de an un email cu titlul „Bursa socială ocazională – semestrul 2 – Nume Prenume Grupa” și să ataseze o arhivă care să conțină cererea tip și declarația pe proprie răspundere (Anexele 1, 2 ale Metodologiei UB), semnate și scanate, împreună cu documentele justificative (Anexa 5 a Metodologiei UB) până în data de 29.04.2022, ora 12.00.

Anexa 1 – Cerere bursa sociala
Anexa 2 – Declaratie bursa sociala
Anexa 5 –Documente necesare obtinerii burselor

Documentele justificative referitoare la veniturile obținute sunt solicitate pentru lunile Ianuarie, Februarie, Martie 2022.


Burse – semestrul I

Liste finale cu beneficiarii burselor se găsesc în acest drive.

Observatii:

 • in urma rezolvarii contestatiilor s-au putut distribui suplimentar 17 burse de merit 1, repartizarea facandu-se proportional cu numarul de studenti pe fiecare an de studii/specializare. Criteriile de departajare au fost strict conform art 6.3 din Metodologia FMI / Art 15 din Metodologia UB. In cazul in care, dupa respectarea tuturor criteriilor, departajarea nu s-a putut realiza, toate persoanele cu aceeasi medie au primit bursa, conform art 6.3.2 din Metodologia FMI.
 • Cei 17 beneficiari (marcati cu verde in tabelele initiale) sunt rugati sa completeze urmatorul formular pentru acceptarea burselor pana in data de 14.11.2021, ora 20h00.
 • Pentru nelamuriri / detalii trimiteti mail pe adresa anca.dobrovat@fmi.unibuc.ro.

Rezultatele contestatiilor se gasesc aici.


Lista burselor sociale, inainte de contestatii, a fost verificata. Toate persoanele care au trimis email catre doamnele secretare se regaseau deja in liste. Verificati cu atentie numarul matricol sau numarul dosarului (in cazul studentilor din anul I, Licenta si Master).

Contestațiile se pot depune, prin intermediul acestui formular, până în data de 9/11/2021 – ora 12.00.

Declarațiile de acceptare a burselor de Merit 1 si Merit 2 se pot depune, prin intermediul acestui formular, până în data de 11/11/2021 – ora 14.00.

Beneficiarii celorlalte tipuri de burse sunt rugați să completeze formularul de mai sus, încărcând doar un extras de cont din care să reiasă IBAN-ul / datele bancare unde se va vira bursa. Dacă un student beneficiază de 2 tipuri de bursă, va completa formularul de 2 ori, selectând tipul bursei.

Observație: la anul 1 s-au respectat toate criteriile de departajare prevăzute în metodologia de admitere.

Clasificarea generală a studenților, în funcție de medie, se găsește aici. (actualizat – 5.11.2021, ora 22h30)

Reamintire:

 • fondul pentru burse alocat de UB acoperă doar o mică parte din necesar, astfel că, doar un procent din fiecare formațiune de studiu va primi bursă.
 • vă rugăm să verificați și să semnalați doamnelor secretare de an, cu CC la anca.dobrovat@fmi.unibuc.ro, orice inadvertență, cât mai urgent, până astăzi la ora 20.00, întrucât în decursul zilei de 05.11.2021 vor fi generate și afișate listele inițiale de beneficiari (provizorii, înainte de contestații).

Anunțuri:

 • formularul pentru depunerea cererilor de bursă socială se închide astăzi la ora 16h00
 • în decursul serii de 03/11/2021 se vor afișa, anonimizat, utilizând numărul matricol sau numărul dosarului de admitere pentru studenții din anul I, mediile tuturor studenților, pentru a fi utilizate în procesul de acordare a burselor; vă rugăm să verificați și să semnalați doamnelor secretare de an, cu CC la anca.dobrovat@fmi.unibuc.ro, orice inadvertență
 • Metodologia de acordare a burselor, specifică Facultății de Matematică și Informatică, votată în Consiliul Facultății din datele de 29 – 30/10/2021 se găsește aici.
 • Metodologia generală a UB 2020 – 2021 se găsește aici.

Burse speciale din venituri bugetare și burse de performanţă ştiinţifică

Bursele de performanţă ştiinţifică pot fi acordate studenților de la licență sau master, începând cu anul II de studiu, care au media generală a anului anterior minim 9 și au performanţe ştiinţifice, pe baza criteriilor din art. 17 al Metodologiei UB.

Studenții care doresc să beneficieze de bursă specială din venituri bugetare sau de bursă de performanţă ştiinţifică trebuie să incarce, in formularul de mai jos, o arhiva care sa contina cererea tip (Anexa 3 a Metodologiei UB), semnată si scanată, împreună cu documentele justificative (Anexa 5 a Metodologiei UB).

Pentru verificarea şi validarea conţinutului solicitărilor pentru bursă de performanţă ştiinţifică sau bursă specială „Anghelescu” şi pentru evaluarea activităţii ştiinţifice a studentului, pot fi consultate cadre didactice din facultate.

Burse sociale

Beneficiari

Acordare

Studenții care doresc să beneficieze de bursă socială trebuie să incarce, in formularul de mai jos, o arhiva care sa contina cererea tip si declarația pe proprie răspundere (Anexele 1, 2 ale Metodologiei UB), semnate si scanate, împreună cu documentele justificative (Anexa 5 a Metodologiei UB).

Deasemenea, pentru arhivare pe ani de studiu a documentelor, va rugam sa trimiteti si prin email secretarului de an arhiva incarcata in formular.

Condiția necesară pentru a primi o bursă socială este ca studentul să fi obţinut numărul minim de credite necesare promovării anului universitar.

Studenții care nu depun cererea-tip nu vor beneficia de bursă, indiferent de situația lor socială.

Formular pentru incarcarea cererilor de bursa (sociale, speciale din venituri bugetare si de performanţă ştiinţifică)

Atentie: intrucat este necesara incarcarea arhivei, formularul poate fi accesat doar cu adrese de gmail sau adresa de tip @my.fmi.unibuc.ro

Modul în care vor fi prelucrate datele personale poate fi consultat aici.

METODOLOGIA UB 2020 – 2021 se gaseste aici.

Detalii complete referitoare la burse UB se găsesc aici.


2020 – 2021

Burse sociale (semestrul al II-lea)
 • Până la data de 16 martie 2021, ora 18:00, stundeții eligibili sunt rugați să completeze formularul pentru transmitere a codului IBAN. Odată cu completarea acestuia, sunteți de acord cu modul de prelucrare a datelor personale de către Comisia de burse. Informarea privind protecția datelor cu caracter personal poate fi consultată aici.
 • Lista cu studenții eligibili, atât pentru bursa socială cât și pentru bursa social ocazională, se găsește aici.
 • Lista cu studenții care au depus cerere, atât pentru bursa socială cât și pentru bursa social ocazională, se găsește aici. Vă informăm că dosarele sunt în curs de verificare. Comisia va afișa, în cel mai scurt timp posibil, lista finală cu studenții eligibili care urmează să primească bursă.

Beneficiari

Beneficiarii burselor sociale sunt (extras din Art. 37 al Metodologiei):

 1. Studenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a disputat ca măsură de protecție plasamentul și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
 2. Studenții bolnavi, care se află în evidența unităților medicale, suferinzi de: diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular și cu orice alte boli cronice pe care Senatul UB le poate lua în considerare;
 3. Studenți a căror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât venitul minim net pe economie:
  • Cupoanele de pensie și cele de alocație trebuie să fie pe lunile noiembrie 2020, decembrie 2020 și ianuarie 2021.
  • Pentru veniturile nete ale membrilor familiei sunt necesare adeverințe emise de angajator, iar în cazul în care schimbării locurilor de muncă se atașează și o adeverință de la ANAF.
  • Pentru toate celelalte tipuri de venituri prevăzute în metodologie sunt necesare adeverințe de la ANAF.

Atenție! Sunt eligibili doar cei care NU beneficiază deja de bursă socială!

Acordare

Studenții care doresc să beneficieze de bursă socială trebuie să trimită până pe 09.03.2021 ora 14:00 cererea – tip si declarația pe proprie răspundere (Anexele 1, 2 ale Metodologiei UB), semnate si scanate, împreună cu documentele justificative (Anexa 5 a Metodologiei UB), pe adresa burse@fmi.unibuc.ro, cu CC către secretara de an și către anca.dobrovat@fmi.unibuc.ro.

Condiția necesară pentru a primi o bursă socială este ca studentul să fi obținut numărul minim de credite necesare promovării anului universitar anterior.

Studenții care nu depun cererea-tip nu vor beneficia de bursă, indiferent de situația lor socială.

 • Valoarea venitului minim net folosită va fi anunțată în urma comunicării acesteia de către Direcția Resurse Umane a Universității din București.
 • Detalii privind numărul de burse disponibile vor fi comunicate în cel mai scurt timp, odată cu informarea de la DRU.

Burse sociale ocazionale (semestrul al II-lea)

Bursa de ajutor social ocazional se poate acorda la solicitarea studentului, indiferent dacă studentul este sau nu integralist sau dacă mai beneficiază de altă categorie de bursă.

Beneficiari

Tipurile de burse social ocazionale și beneficiarii acestora sunt (extras din Art. 43 al Metodologiei):

 1. Bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, ce se poate acorda de două ori în cursul unui an universitar :
  • studenților cu unul sau ambii părinți decedați, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul;
  • studenților defavorizați din punct de vedere socioeconomic, a căror familie nu a realizat, în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare de 75% din venitul minim net pe economie:
   • Cupoanele de pensie și cele de alocație trebuie să fie pe lunile noiembrie 2020, decembrie 2020 și ianuarie 2021.
   • Pentru veniturile nete ale membrilor familiei sunt necesare adeverințe emise de angajator, iar în cazul în care schimbării locurilor de muncă se atașează și o adeverință de la ANAF.
   • Pentru toate celelalte tipuri de venituri prevăzute în metodologie sunt necesare adeverințe de la ANAF.
 2. Bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui soție nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul de bază minim net la nivel național și constă într-o bursă pentru naștere și lăuzie și o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut. Această bursă se acordă o singura dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut.
 3. Bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces, ce se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului (ei). Prin membru de familie se înțelege soț, soție, copil. În cazul decesului studentului (ei) necăsătorit (ă), căsătorit (ă) cu soție/ soț care nu realizează venituri, bursa se acordă rudelor de gradul I/ succesorului legal, o singură dată în cursul anului universitar.

Acordare

Studenții care doresc să beneficieze de bursă socială trebuie să trimită până pe 09.03.2021 ora 14:00 cererea – tip si declarația pe proprie răspundere (Anexele 1, 2 ale Metodologiei UB), semnate si scanate, împreună cu documentele justificative (Anexa 5 a Metodologiei UB), pe adresa burse@fmi.unibuc.ro, cu CC către secretara de an si către anca.dobrovat@fmi.unibuc.ro.

Studenții care nu depun cererea-tip nu vor beneficia de bursă, indiferent de situația lor socială.

 • Valoarea venitului minim net folosită va fi anunțată în urma comunicării acesteia de către Direcția Resurse Umane a Universității din București.
 • Detalii privind numărul de burse disponibile vor fi comunicate în cel mai scurt timp, odată cu informarea de la DRU.

Valoare venit minim net


LISTE PROVIZORII BURSE

UPDATE 10.11. ORA 17:00

Toate listele finale pentru burse se gasesc aici.

UPDATE 9.11. ora 19:00

 • A fost publicata lista cu raspunsurile la contestatii. Aceasta este in acelasi drive alaturi de celelalte liste provizorii de burse.
 • Listele finale cu beneficiarii burselor se vor afisa maine, 10.11.2020, conform calendarului.

UPDATE 6.11. ora 21:00 – Rezultate provizorii dupa etapa de depunere a contestatiilor si completarii dosarelor de bursa sociala

A fost publicata lista cu raspunsurile la contestatii. Aceasta este in acelasi drive alaturi de celelalte liste provizorii de burse.

In perioada 6 – 9.11 se mai pot incarca declaratiile de acceptare a burselor de merit si extrasele de cont (pentru toate tipurile de burse) prin intermediul acestui formular.

Contestatii finale se mai pot depune doar in ziua de 9.11.2020, pana la ora 14:00, prin intermediul acestui formular.

Medologia FMI in vigoare poate fi consultata aici.

UPDATE 5.11. ora 16:45

Observatii referitoare la bursele sociale:

 • S-a actualizat lista provizorie a cererilor de bursa sociala;
 • Se acorda 167 de burse sociale care reprezinta 30% din fondul de burse alocate de UB;
 • Studentii cu dosare incomplete din lista provizorie, care nu vor transmite prin email secretarului de an documentele solicitate pana la data de 6.11.2020 (ora 11:00), vor fi scosi din lista; locurile ramase libere vor fi ocupate de studentii eligibili aflati in lista de asteptare.
 • Cererile studentilor care depasesc plafonul pentru acordarea bursei sociale sau nu se incadreaza la cazuri medicale au fost respinse;
 • Lista va fi actualizata in decursul zilei de vineri.

Termenul de depunere a declarațiilor de acceptare sau a contestațiilor este 4.11 – 5.11.2020.

Modul în care vor fi prelucrate datele personale poate fi consultat aici.

METODOLOGIA UB 2020 – 2021 se gaseste aici.

Detalii complete referitoare la burse UB se găsesc aici.

Având în vedere contextul epidemiologic actual, cererile se pot depune si in format electronic, (online), conform procedurii mentionate mai jos.

Burse sociale

Beneficiari

Beneficiarii burselor sociale sunt:

 1. Studenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a disputat ca măsură de protecție plasamentul și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
 2. Studenții bolnavi, care se află în evidența unităților medicale, suferinzi de: diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular și cu orice alte boli cronice pe care Senatul UB le poate lua în considerare;
 3. Studenți a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive anterioare începerii anului universitar un venit lunar mediu net pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

Acordare

Studenții care doresc să beneficieze de bursă socială trebuie să trimită cererea – tip si declarația pe proprie răspundere (Anexele 1, 2 ale Metodologiei UB), semnate si scanate, împreună cu documentele justificative (Anexa 5 a Metodologiei UB), pe adresa burse@fmi.unibuc.ro, cu CC către secretara de an si către anca.dobrovat@fmi.unibuc.ro.

Condiția necesară pentru a primi o bursă socială este ca studentul să fi obţinut numărul minim de credite necesare promovării anului universitar.

Studenții care nu depun cererea-tip nu vor beneficia de bursă, indiferent de situația lor socială.

Calendar

Cuantum

Valoare venit minim net

EnglishRomanian