Burse

Burse sociale (semestrul al II-lea)

 • Până la data de 16 martie 2021, ora 18:00, stundeții eligibili sunt rugați să completeze formularul pentru transmitere a codului IBAN. Odată cu completarea acestuia, sunteți de acord cu modul de prelucrare a datelor personale de către Comisia de burse. Informarea privind protecția datelor cu caracter personal poate fi consultată aici.
 • Lista cu studenții eligibili, atât pentru bursa socială cât și pentru bursa social ocazională, se găsește aici.
 • Lista cu studenții care au depus cerere, atât pentru bursa socială cât și pentru bursa social ocazională, se găsește aici. Vă informăm că dosarele sunt în curs de verificare. Comisia va afișa, în cel mai scurt timp posibil, lista finală cu studenții eligibili care urmează să primească bursă.

Beneficiari

Beneficiarii burselor sociale sunt (extras din Art. 37 al Metodologiei):

 1. Studenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a disputat ca măsură de protecție plasamentul și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
 2. Studenții bolnavi, care se află în evidența unităților medicale, suferinzi de: diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular și cu orice alte boli cronice pe care Senatul UB le poate lua în considerare;
 3. Studenți a căror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât venitul minim net pe economie:
  • Cupoanele de pensie și cele de alocație trebuie să fie pe lunile noiembrie 2020, decembrie 2020 și ianuarie 2021.
  • Pentru veniturile nete ale membrilor familiei sunt necesare adeverințe emise de angajator, iar în cazul în care schimbării locurilor de muncă se atașează și o adeverință de la ANAF.
  • Pentru toate celelalte tipuri de venituri prevăzute în metodologie sunt necesare adeverințe de la ANAF.

Atenție! Sunt eligibili doar cei care NU beneficiază deja de bursă socială!

Acordare

Studenții care doresc să beneficieze de bursă socială trebuie să trimită până pe 09.03.2021 ora 14:00 cererea – tip si declarația pe proprie răspundere (Anexele 1, 2 ale Metodologiei UB), semnate si scanate, împreună cu documentele justificative (Anexa 5 a Metodologiei UB), pe adresa burse@fmi.unibuc.ro, cu CC către secretara de an și către anca.dobrovat@fmi.unibuc.ro.

Condiția necesară pentru a primi o bursă socială este ca studentul să fi obținut numărul minim de credite necesare promovării anului universitar anterior.

Studenții care nu depun cererea-tip nu vor beneficia de bursă, indiferent de situația lor socială.

 • Valoarea venitului minim net folosită va fi anunțată în urma comunicării acesteia de către Direcția Resurse Umane a Universității din București.
 • Detalii privind numărul de burse disponibile vor fi comunicate în cel mai scurt timp, odată cu informarea de la DRU.

Burse sociale ocazionale (semestrul al II-lea)

Bursa de ajutor social ocazional se poate acorda la solicitarea studentului, indiferent dacă studentul este sau nu integralist sau dacă mai beneficiază de altă categorie de bursă.

Beneficiari

Tipurile de burse social ocazionale și beneficiarii acestora sunt (extras din Art. 43 al Metodologiei):

 1. Bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, ce se poate acorda de două ori în cursul unui an universitar :
  • studenților cu unul sau ambii părinți decedați, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul;
  • studenților defavorizați din punct de vedere socioeconomic, a căror familie nu a realizat, în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare de 75% din venitul minim net pe economie:
   • Cupoanele de pensie și cele de alocație trebuie să fie pe lunile noiembrie 2020, decembrie 2020 și ianuarie 2021.
   • Pentru veniturile nete ale membrilor familiei sunt necesare adeverințe emise de angajator, iar în cazul în care schimbării locurilor de muncă se atașează și o adeverință de la ANAF.
   • Pentru toate celelalte tipuri de venituri prevăzute în metodologie sunt necesare adeverințe de la ANAF.
 2. Bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui soție nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul de bază minim net la nivel național și constă într-o bursă pentru naștere și lăuzie și o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut. Această bursă se acordă o singura dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut.
 3. Bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces, ce se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului (ei). Prin membru de familie se înțelege soț, soție, copil. În cazul decesului studentului (ei) necăsătorit (ă), căsătorit (ă) cu soție/ soț care nu realizează venituri, bursa se acordă rudelor de gradul I/ succesorului legal, o singură dată în cursul anului universitar.

Acordare

Studenții care doresc să beneficieze de bursă socială trebuie să trimită până pe 09.03.2021 ora 14:00 cererea – tip si declarația pe proprie răspundere (Anexele 1, 2 ale Metodologiei UB), semnate si scanate, împreună cu documentele justificative (Anexa 5 a Metodologiei UB), pe adresa burse@fmi.unibuc.ro, cu CC către secretara de an si către anca.dobrovat@fmi.unibuc.ro.

Studenții care nu depun cererea-tip nu vor beneficia de bursă, indiferent de situația lor socială.

 • Valoarea venitului minim net folosită va fi anunțată în urma comunicării acesteia de către Direcția Resurse Umane a Universității din București.
 • Detalii privind numărul de burse disponibile vor fi comunicate în cel mai scurt timp, odată cu informarea de la DRU.

Valoare venit minim net


LISTE PROVIZORII BURSE

UPDATE 10.11. ORA 17:00

Toate listele finale pentru burse se gasesc aici.

UPDATE 9.11. ora 19:00

 • A fost publicata lista cu raspunsurile la contestatii. Aceasta este in acelasi drive alaturi de celelalte liste provizorii de burse.
 • Listele finale cu beneficiarii burselor se vor afisa maine, 10.11.2020, conform calendarului.

UPDATE 6.11. ora 21:00 – Rezultate provizorii dupa etapa de depunere a contestatiilor si completarii dosarelor de bursa sociala

A fost publicata lista cu raspunsurile la contestatii. Aceasta este in acelasi drive alaturi de celelalte liste provizorii de burse.

In perioada 6 – 9.11 se mai pot incarca declaratiile de acceptare a burselor de merit si extrasele de cont (pentru toate tipurile de burse) prin intermediul acestui formular.

Contestatii finale se mai pot depune doar in ziua de 9.11.2020, pana la ora 14:00, prin intermediul acestui formular.

Medologia FMI in vigoare poate fi consultata aici.

UPDATE 5.11. ora 16:45

Observatii referitoare la bursele sociale:

 • S-a actualizat lista provizorie a cererilor de bursa sociala;
 • Se acorda 167 de burse sociale care reprezinta 30% din fondul de burse alocate de UB;
 • Studentii cu dosare incomplete din lista provizorie, care nu vor transmite prin email secretarului de an documentele solicitate pana la data de 6.11.2020 (ora 11:00), vor fi scosi din lista; locurile ramase libere vor fi ocupate de studentii eligibili aflati in lista de asteptare.
 • Cererile studentilor care depasesc plafonul pentru acordarea bursei sociale sau nu se incadreaza la cazuri medicale au fost respinse;
 • Lista va fi actualizata in decursul zilei de vineri.

Termenul de depunere a declarațiilor de acceptare sau a contestațiilor este 4.11 – 5.11.2020.

Modul în care vor fi prelucrate datele personale poate fi consultat aici.

METODOLOGIA UB 2020 – 2021 se gaseste aici.

Detalii complete referitoare la burse UB se găsesc aici.

Având în vedere contextul epidemiologic actual, cererile se pot depune si in format electronic, (online), conform procedurii mentionate mai jos.

Burse sociale

Beneficiari

Beneficiarii burselor sociale sunt:

 1. Studenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a disputat ca măsură de protecție plasamentul și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
 2. Studenții bolnavi, care se află în evidența unităților medicale, suferinzi de: diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular și cu orice alte boli cronice pe care Senatul UB le poate lua în considerare;
 3. Studenți a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive anterioare începerii anului universitar un venit lunar mediu net pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

Acordare

Studenții care doresc să beneficieze de bursă socială trebuie să trimită cererea – tip si declarația pe proprie răspundere (Anexele 1, 2 ale Metodologiei UB), semnate si scanate, împreună cu documentele justificative (Anexa 5 a Metodologiei UB), pe adresa burse@fmi.unibuc.ro, cu CC către secretara de an si către anca.dobrovat@fmi.unibuc.ro.

Condiția necesară pentru a primi o bursă socială este ca studentul să fi obţinut numărul minim de credite necesare promovării anului universitar.

Studenții care nu depun cererea-tip nu vor beneficia de bursă, indiferent de situația lor socială.

Calendar

Cuantum

Valoare venit minim net