Sari la conținut

Teze sustinute la Scoala Doctorala de Matematica – Facultatea de Matematica si Informatica


30 septembrie 2022 – Sorina-Cezarina Sfetcu: Statistical contributions to information theory using entropies and divergencies (Contribuții statistice la teoria informației utilizând entropii și divergențe), Extended Abstract (English), Rezumat (romana).

7 iunie 2021 – Andreea Grecu: Quantitative and qualitative properties in the study of evolution equations (Proprietăți calitative și cantitative în studiul ecuațiilor de evoluție), Extended Abstract (English), Rezumat (romana).

15 octombrie 2020 – Rodica-Andreea Dinu: Contributions to the study of toric ideals (Contribuții la studiul idealelor torice), Extended Abstract (English), Rezumat (romana).

27 septembrie 2019 – Gabriel-Florin Macsim: Optimal inequalities for Chen invariants on submanifolds (Inegalitati optime pentru invarianti Chen pe subvarietati), Extended Abstract (English)Rezumat (romana).

26 septembrie 2019 – Claudia-Elena Andrei (Ciobanu): Contributions to the study of multigraded algebras associated with some combinatorial objects (Contributii la studiul algebrelor multigraduate asociate unor obiecte combinatoriale), Extended Abstract (English)Rezumat (romana).

25 septembrie 2019 – Filip-Andrei Chindea: Vector bundle techniques in algebraic geometry (Tehnici de fibrati vectoriali in geometrie algebrica), Extended Abstract (English)Rezumat (romana).

9 septembrie 2019 – Miron-Ion Stanciu: Geometric properties of locally conformally sympletic manifolds (Proprietati geometrice ale varietatilor local conform simplectice), Extended Abstract (English)Rezumat (romana).

20 decembrie 2018 – Filoteia Besleaga: Good gradings on structural matrix algebras (Graduari bune pe algebre structurale de matrice), Extended Abstract (English)Rezumat (romana).

17 decembrie 2018 – Ioana Panait (Ileana): Noi rezultate privind entropia cumulativa si modelarea entropica, Rezumat.

13 septembrie 2018 – Cosmin-Danut Barbu: Contributii in modelarea matematica a procesului de laminare a benzilor metalice la rece, Rezumat.
29 mai 2018 – Adriana-Irina Bancescu: Scheme generale de constructie a noi clase de repartitii statistice. Modele, inferenta statistica si analiza datelor, Rezumat.

31 ianuarie 2018 – Ileana Presura: Contributii in geometria subvarietatilor, Rezumat.

28 septembrie 2017 – Andrei-Valentin Sipos: Contributions to Proof Mining (Contributii la Proof Mining), Extended Abstract (English)Rezumat (romana).

25 septembrie 2017 – Alexandra Iulia-Otiman: Conformal Geometry on Hermitian and Symplectic Manifolds (Geometrie conforma pe varietati hermitiene si simplectice), Extended Abstract (English)Rezumat (romana).

20 septembrie 2017 – Razvan-Cornel Sfetcu: Contributii la teoria spatiilor Kothe-Bochner. Rezultate teoretice si aplicatii, Rezumat.

29 noiembrie 2016 – Elena Gratiela Robe-Voinea: Stochastic models in actuarial science. Theoretical contributions and applications (Modele stocastice in actuariat. Contributii teoretice si aplicatii), Extended Abstract (English)Rezumat (romana).

28 noiembrie 2016 – Laura-Elena Nastasescu: Grothendieck categories, monoidal categories and Frobenius algebras (Categorii Grothendieck, categorii monoidale si algebre Frobenius), Extended Abstract (English)Rezumat (romana).

19 septembrie 2016 – Adrian-Costin Manea: Metode omologice in studiul algebrelor si coalgebrelor, Rezumat.
14 septembrie 2016 – Adrian Stoica: Metode asimptotice si numerice in studiul aripii portante in curent subsonic, Rezumat.

9 decembrie 2015 – Maria-Crina Tuculan (Diaconu): A New Class of Type Lindley Distributions. Model, Statistical Inference and Applications (O noua clasa de repartitii de tip Lindley. Model, inferenta statistica si aplicatii), Extended Abstract (English)Rezumat (romana).
26 noiembrie 2015 – Bogdan-Corneliu Biolan: Contributions to Some Classes of Generalized Equilibrium Problems (Contributii la anunite clase de probleme de echilibru generalizat), Extended Abstract (English)Rezumat (romana).

29 septembrie 2015 – Livia-Marina Harabagiu: Propagari de unde in cristale piezoelectrice, Rezumat.

22 iunie 2015 – Alin-Marian Rusu: Repartitii de tip Moyal. Inferenta statistica si entropie, Rezumat.

9 februarie 2015 – Mircea Dragulin: Optimizare si analiza statistica a datelor privind durata de viata, Rezumat.

4 decembrie 2014 – Andrei Zarojanu: Contributions to the study of Stanley’s conjecture on monomial ideals, Rezumat.
4 decembrie 2014 – Mihai Epure: A new class of pseudo-Dedekind domains and its star operation extensions, Rezumat.

13 octombrie 2014 – Catalina Andronache (Visan): Extinderi simetrice de valuari de la K la K(X1, …, Xn), Rezumat.

8 septembrie 2014 – Toni Catalin Mihalcea: Conditii de optimalitate si dualitate pentru clase de probleme de optimizare, Rezumat.

25 aprilie 2014 – Dan S. Dumitru: Proprietati topologice ale atractorilor sistemelor iterative de functii, Rezumat.

24 aprilie 2014 – Muhammad N. Sheraz: Garch Models and Entropy Measures in Finance, Rezumat (romana)Extended Abstract (English).

28 martie 2014 – Nadia Elena Andronache (Stoicuta): Metode numerice ın studiul comportamentului ireversibil al materialelor elasto-plastice, Rezumat.

28 februarie 2014 – Carmen-Adriana Gheorghe (Dragnea): Curbe Lorenz si aproximare de ordin superior pentru divergente generalizate, Rezumat.

27 februarie 2014 – Lidia Angelica Zidaru (Iancu): Modele constitutive si metode numerice in elasto-plasticitatea anizotropa cu deformatii finite, Rezumat.

5 decembrie 2013 – Raisa N. Pascan (Tichisan): „Modele matematice pentru materiale cu microstructura. Aplicatii”, Rezumat.

29 noiembrie 2013 – Sorina Nicoleta Predut: „Algebre structurale de matrice, algebre de incidenta si coalgebre de incidenta”, Rezumat.

29 noiembrie 2013 – Alexandra Madalina Barascu: „Graduari pe algebre de matrice”, Rezumat.

3 septembrie 2013 – Ion Dinca, „The Backlund transformation of quadrics”, Rezumat.

17 decembrie 2012 – Diana-Elena Vasilescu (Stanciu), „Inegalitati variationale vectoriale. Rezultate teoretice si aplicatii”, Rezumat.
12 decembrie 2012 – Carmen-Elena Stama (Chirita), „Tense multiple-valued logical systems”, Rezumat.

28 septembrie 2012 – Bogdan Heroiu, „Curves in metric spaces”, Rezumat.
28 septembrie 2012 – Iuliana Galbenus (Zamfir), „Contributii in geometria unor clase de varietati riemanniene si a subvarietatilor acestora”, Rezumat.7 septembrie 2012 – Liliana Siretchi, „Spatii Kothe de campuri de vectori”, Rezumat.
5 septembrie 2012 – Denisa Diaconescu: „Many valued logics with noncommutative conjuction”, Rezumat.

EnglishRomanian