Sari la conținut

Tabere studențești – 2021 – atribuire locuri 29.07.2021

Locurile de tabără vor fi atribuite efectiv în şedinţă publică, joi, 29 iulie 2021, ora 9:00, în Amfiteatrul Spiru Haret, după primirea locurilor propriu-zise, la alegere, în baza categoriilor de mai sus și în ordinea descrescătoare a punctajelor individuale/mediilor. Astfel, prioritatea la atribuire va fi dată de următoarele criterii (în această ordine): (i) încadrarea la cazuri sociale, (ii) punctajul individual de clasificare, (iii) media de referinţă (calculată conform Metodologiei Programului de Tabere), (iv) media de admitere (pentru studenţii anului I licenţă şi studenţii de la master), respectiv media anului I (pentru studenţii anului III), (v) criteriul anului superior.

Studenții trebuie să se prezinte personal, având asupra lor CI şi carnetul de student vizat la zi (ambele documente în original și copie). Prin excepție, studenții care nu se pot prezenta personal, pot împuternici pe altcineva să îi reprezinte la şedinţă publică. În acest caz, reprezentantul va avea asupra lui o împuternicire semnată de studentul pe care îl reprezintă și o copie după CI a acestuia şi după carnetul de student vizat la zi.

În situaţia în care vreun student care se califică să primească loc de tabără renunţă la loc sau nu se prezintă la şedinţa publică de atribuire, locul său va fi preluat de următorul student din listă ş.a.m.d., respectându-se aceeaşi procedură ca mai sus.

 • Lista cu beneficiarii pentru taberele studențești 2021 – lista finală
  • Atenție! În urma centralizării cererilor depuse la toate facultățile UB, pentru facultatea noastră a fost suplimentat numărul de locuri în tabere cu 2 locuri. Astfel, studenții ce se regăseau pe lista de rezervă au urcat pe lista beneficiarilor.
 • Procesul verbal privind soluționarea contestațiilor
 • Lista locațiilor și a locurilor per locație

 • Lista cu beneficiarii pentru taberele studențești 2021 – lista inițială
 • Procesul verbal privind selecţia studenţilor care să beneficieze de locuri în Programul “Tabere studenţeşti” 2021
 • Contestatiile se vor trimite in termen de 24h, conform Metodologiei, pana in data de 17 iulie, ora 12:00, pe adresa secretariat@fmi.unibuc.ro

 • Cererile depuse pentru taberele studențești 2021 se găsesc aici. (actualizat 14.07.2021)
 • Comisia de selecție
  • lect. dr. Anca Dobrovăţ – prodecan 
  • lect. dr. Alexandru Amărioarei – prodecan 
  • student Nicoleta Dumitru – membră ASMI
 • Comisia mai sus menționată se va întruni mâine, 15 iunie, fizic, la Decanat, iar lista cu beneficiarii va fi afișată vineri, 16 iulie.
EnglishRomanian