Sari la conținut

Susținerea publică a tezei de doctorat: drd. Cezara Olivia – Benegui 

În  ziua  de  03  luna IUNIE, anul 2022,  ora 11.00 în Sala Google a Facultăţii de Matematică și Informatică va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de doctorat intitulată: 

DEEP NEURAL NETWORKS FOR THE IDENTIFICATION OF MOBILE DEVICE USERS„, 

de către CEZARA OLIVIA BENEGUI în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Informatică  

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat: 

Preşedinte: 

Prof. dr. Andrei PĂUN 

Conducător de doctorat: 

Prof. dr. Radu IONESCU

Referenţi oficiali: 

1. Prof. dr. Laura DIOSAN (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj); 
2. Prof. dr. Adrian IFTENE (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași); 

3. Prof. dr. Viorel NEGRU (Universitatea de Vest din Timișoara). 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca facultăţii. 

EnglishRomanian