Sari la conținut

Susținerea publică a tezei de doctorat: drd. Andreea GRECU

În ziua de 7 iunie 2021, ora 16:00, în Amfiteatrul Spiru Haret al Facultății de Matematică și Informatică, va  avea  loc  susținerea  publică onlinetezei  de doctorat intitulată:

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE PROPERTIES IN THE STUDY OF EVOLUTION EQUATIONS

(PROPRIETĂȚI CALITATIVE ȘI CANTITATIVE ÎN STUDIUL ECUAȚIILOR DE EVOLUȚIE)

de către

Andreea GRECU

în vederea obținerii titlului științific de doctor în  Matematică.

Componența comisiei de analiză și susținere a tezei de doctorat:

Președinte:

  • Conf. dr. Cătălin-Liviu GHERGHE (Universitatea din București)

Conducători de doctorat:

  • C.S. I dr. Ioan Liviu IGNAT (Institutul de Matematică Simion Stoilow al Academiei Române)
  • Prof. dr. Liviu MARIN (Universitatea din București)

Referenți oficiali:

  • Prof. dr. Manuela Valeria BĂNICĂ (Sorbonne Université)
  • Prof. dr. Dmitry Efrim PELINOVSKY (McMaster University)
  • Prof. dr. Ciprian TUDOR (Université de Lille)

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca facultății.

Etichete:
EnglishRomanian