Sari la conținut

Selecții pentru mobilități de studii Erasmus+ în cadrul universităților partenere ale UB (în afara Alianței CIVIS)

[Update – 27/05/2024]

Nu au fost depuse contestații, deci rezultatele finale rămân cele de mai jos.

[Update – 24/05/2024]

Rezultate inițiale

Contestațiile se depun pe emailul secretarului de an in perioada 24.05 – 26.05.2024.

[Informații inițiale]

Selecția pentru mobilități de studii ERASMUS+ în cadrul universităților partenere (în afara Alianței CIVIS) pentru anul academic 2024 – 2025 are loc în fiecare facultate a UB, în perioada aprilie – mai 2024, în funcție de datele stabilite de aceasta, pentru un număr total de 286 de mobilități.  

Lista destinațiilor disponibile și locurile finanțate alocate fiecărei facultăți se află AICI.

Criterii de selecție Erasmus+ :

 • Calitate de student/masterand/doctorand al UB (cursuri zi) la momentul selecției și pe durata mobilității Erasmus+
 • promovarea unui test de limbă străină / să aibă cunostințe lingvistice într-o limbă străină;
 • prezentarea unei scrisoare de intenție / de motivație într-o limbă străină;
 • prezentarea unui Plan al programului de studiu pentru fiecare destinație pentru care optează candidatul;
 • prezentarea unui Curriculum Vitae (obligatoriu în format Europass) într-o limbă străină.
 • criterii de selectie / departajare specific facultatii: media anului anterior, media semestrului anterior. La medii egale, au prioritate studentii din ani mai mari.

Numar de locuri alocate (in afara CIVIS):

Matematică și Informatică9

Calendarul selectiei:

21 mai ora 14:00 – depunerea documentelor la link-ul: FORMULAR DEPUNERE CANDIDATURI

23 mai – interviu (online). Ora si Link-ul de conectare va fi transmis prin e-mail candidatilor inscrisi

24 mai – afisarea rezultatelor preliminare

26 mai ora 14:00 – depunerea contestatiilor

28 mai – afisarea rezultatelor finale.

Comisia de selectie:

Presedinte: Conf. Dr. Dumitru Stamate

Membri:

Lect. Dr. Alexandru Amarioarei

Lect. Dr. Anca Dobrovat

Precizări privind efectuarea mobilității:

 • Candidații declarați rezervă la această selecție pot deveni titulari de grant Erasmus+ în cazul în care există fonduri disponibile sau în cazul în care un student declarat titular renunță la mobilitate pentru respectiva destinație a candidatului declarat rezervă. În această situație, candidații declarați astfel titulari vor putea beneficia de mobilități Erasmus+ derulate numai în semestrul al doilea 2024-2025.
 • Studenții aflați în ani terminali în momentul selecției (licență anul 3 sau 4 și master anul 2) vor putea beneficia de mobilități Erasmus+ derulate numai în semestrul al doilea 2024-2025 (condiționant de admiterea la master/doctorat in acelasi domeniu de studii pentru care a fost selectat pentru mobilitate).  

Precizări privind finanțarea ERASMUS+:

 • Se acordă pentru minim 3 luni de stagiu în format fizic, minim 90 de zile de la ziua înregistrării la universitatea gazdă și până la data de finalizare a examenelor (conform datelor confirmate de universitatea gazdă) și maxim finalul semestrului din universitaea gazdă 2024-2025.
 • Se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă (cu deplasare în țara gazdă).
 • În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă pe toată
  durata mobilității este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității
  Erasmus.
 • Grantul Erasmus nu este destinat acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate, este numai un sprijin
  financiar în vederea efectuării mobilității fizice, care va fi integral recunoscută la întoarcere, cu
  condiția prezentării documentelor necesare validării.
 • Un student poate beneficia de grant ERASMUS+ pe durata fiecărui ciclu de studii (până la maxim
  12 de luni de stagiu/ciclu de studii).

Nivelul grantului ERASMUS+ lunar*, stabilit la nivel național pentru a.a. 2024-2025 este:

Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Franța, Grecia, Germania, Finlanda, Italia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia674 €/lună 
Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia606 €/lună 

*luna este calculată la 30 de zile