Sari la conținut

Selecție pentru mobilități de studii ERASMUS+ în facultățile UB pentru 2022-2023 (sem. I)

Selecția pentru mobilități studenți (stagii de studiu) ERASMUS+ pentru anul academic 2022 – 2023 (sem. 1) are
loc conform calendarului de mai jos:

Calendar

1 – 18 aprilie (ora 12.00) – depunerea dosarelor candidatilor

19 aprilie – 8.30 – 10.30 – proba de interviu

20 aprilie – afisarea rezultatelor initiale

20 – 21 aprilie (ora 20.00) – depunerea contestatiilor (online)

22 aprilie – afisarea rezultatelor finale.

Continutul dosarului:

 • Cerere adresată decanului
 • Scrisoare de intenție (motivație) într-o limbă străină
 • Situatia scolara
 • Plan al programului de studiu prevăzut pentru stagiu
 • Dovadă de competență lingvistică corespunzătoare cerințelor destinației vizate (vezi tabelul destinațiilor de mobilități)
 • C.V. în format Europass (incluzând adresă e-mail și număr de telefon), într-o limbă străină
 • Copie a cărții de identitate.

Depunerea dosarelor

Depunerea candidaturilor se face folosind formularul: https://forms.gle/Yoi6aZ4p2Kt5JuL28

Candidatii vor avea nevoie de o adresa de gmail sau adresa de tip my.fmi.unibuc.ro pentru a accesa formularul, intrucat au de incarcat documente.


Selecția pentru mobilități de studii Erasmus+ este realizată la nivel de facultate.

Lista destinațiilor disponibile și locurile finanțate, alocate fiecărei facultăți, se află la adresa
https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus/selectie/


Criterii generale de selecție:
• Calitate de student UB (cursuri zi) la momentul selecției: studenți din anul 1, anul 2,
• Calitate de student UB (cursuri zi) la momentul selecției: studenți din anul 3 (numai în cazul studenților
înmatriculați la un program de studii cu durată de 4 ani);
• Calitate de masterand UB (cursuri zi) la momentul selecției: masteranzi din anul 1;
• Calitate de doctorand al UB (la cursuri zi) la momentul selecției: doctoranzi din anul 1 și 2;

• Situatia scoalara;
• promovarea unui test de limbă străină / să aibă cunostințe lingvistice într-o limbă străină;
• prezentarea unei scrisoare de intenție / de motivație într-o limbă străină;
• prezentarea unui Plan al programului de studiu pentru fiecare destinație pentru care optează candidatul;
• prezentarea unui Curriculum Vitae (obligatoriu în format Europass) într-o limbă străină.


După selecția din facultate, 26 mai 2022 este termenul limită de primire al dosarelor și formularelor la Biroul
Erasmus+ al UB pentru titularii de burse/rezerve.
Precizări privind efectuarea mobilității:


• Candidații declarați rezervă la această selecție pot deveni titulari de grant Erasmus+ în cazul în care există
fonduri disponibile sau în cazul în care un student declarat titular renunță la mobilitate pentru respectiva
destinație a candidatului declarat rezervă.
• Studenții aflați în ani terminali în momentul selecției (licență anul 3 sau 4 și master anul 2) vor putea să se
înscrie la runda de selecție pentru mobilități Erasmus+ derulate în semestrul al doilea 2022-2023 (care se va
organiza în luna octombrie 2022).
• Candidații declarați admiși la selecția pentru mobilități de studii Erasmus+ CIVIS 2022-2023 (sem. 1) se pot
înscrie la această rundă selecție derulată în facultate. În cazul în care sunt admiși și la selecția din facultate, vor
trebui să opteze pentru efectuarea mobilității Erasmus+ numai într-o singură universitate gazdă (pe durata
semestrului întâi 2022-2023).
Precizări privind finanțarea ERASMUS+:

 • Se acordă pentru minim 3 luni de stagiu în format fizic, minim 90 de zile de la ziua înregistrării la
  universitatea gazdă și până la data de finalizare a examenelor (conform datelor confirmate de
  universitatea gazdă) și maxim finalul primul semestru al anului academic 2022-2023.
 • Se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă (cu deplasare în țara gazdă).
 • În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă pe toată durata
  mobilității este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității Erasmus.
 • Grantul Erasmus nu este destinat acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate, este numai un sprijin
  financiar în vederea efectuării mobilității fizice, care va fi integral recunoscută la întoarcere, cu condiția
  prezentării documentelor necesare validării.
 • Un student poate beneficia de grant ERASMUS+ pe durata fiecărui ciclu de studii (până la maxim 12 de
  luni de stagiu/ciclu de studii).

Nivelul grantului ERASMUS+ lunar*, stabilit la nivel național de către ANPCDEFP pentru a.a. 2022-2023 (sem.
1), este:
Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franţa, Italia, Olanda,
Portugalia, Spania, Suedia

520 €/lună

Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Serbia,
Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia

470 €/lună