[Update 18/05] Formulare și termene limită – sesiuni de examene/restanțe/reexaminări

  • Toți studenții (ani terminali și neterminali): înscrieri și chitanțe pentru restanțele/diferențele din anii anteriori (sesiunea mai – iunie 2021)
  • Studenții din anii terminali: înscrieri și chitanțe pentru reexaminări și măriri de note (sem I și sem II (studenții care vor avea examene după data de 27 mai 2021 vor trimite cererea de înscriere și chitanțele direct secretarului de an până pe 31 mai 2021)

ATENȚIE! Accesarea formularea se va face folosind o adresă de Gmail deoarece va trebui să încărcați copii ale chitanțelor.

ATENTIE!

  • studentii care sunt in anul III, programul de studii Informatica ID sau IF, 2020 – 2021 si au absolvit programul de studii Matematica – Informatica, vor incarca, in locul chitantei pentru diferente, o cerere prin care solicita scutirea de la plata taxei de diferenta;
  • studentii din anii terminali, IF / ID / IFR, care nu au participat de 2 ori la examenele curente din anul universitar 2020 – 2021, semestrul I / semestrul II, se pot prezenta la Reexaminarile din perioada 31.05 – 06.06 fara sa mai completeze formularul Google Forms.