Sari la conținut

Cursuri opționale pentru anul universitar 2022 – 2023

Pentru alegerea cursurilor opționale din anul universitar 2022-2023 studenții vor folosi platforma optionale.fmi.unibuc.ro. Accesul se face folosind contul instituțional (adresa @s.unibuc.ro și parola corespunzătoare). Pentru probleme întâmpinate cu platforma vă rugăm să ne scrieți la optionale@fmi.unibuc.ro.

Actuala sesiune deschisă pe platforma optionale.fmi.unibuc.ro se adresează studenților de la:

-licență, specializările Matematică-Informatică (anul curent 2, care vor trece în anul 3), Informatică (anii curenți 1 si 2), Tehnologia Informației (anii curenți 2 si 3);

-master, specializările BDTS, IS, AI, SD, SAL, DS, NPL, anul curent 1.

Studenții vor ierarhiza cursurile opționale în ordinea preferințelor. Termenul limită pentru alegerea cursurilor opționale este 14 septembrie 2022. Fișele disciplinelor opționale se găsesc în platforma. Studenții care nu formulează opțiuni în termenul stabilit vor fi repartizați din oficiu.

Repartizarea studenților se va face în funcție de punctajul obținut în anul curent 2021-2022. Punctajul unui student într-un an se calculează însumând pentru fiecare disciplină obligatorie din planul de învățământ al anului curent punctajul obținut la acea disciplină. Pentru disciplinele nepromovate punctajul este 0. Pentru disciplinele promovate punctajul se calculează ca produsul dintre nota obținută la examen cu numărul de credite aferente disciplinei. Disciplinele facultative nu se iau în considerare în calculul punctajului.

Pentru a raporta probleme privind platforma vă rugăm să ne contactați la adresa optionale@fmi.unibuc.ro.

Precizări pentru studenții de la Licență

Precizări pentru studenții de la Matematică-Informatică, din anul II 2021-2022:

  • Studenții vor folosi platforma numai pentru alegerea opționalelor de Informatică;
  • În anul III 2022-2023, studenții de la domeniul Matematică, specializarea Matematică-Informatică au prevăzut un curs opțional de Informatică pe semestrul I și patru cursuri opționale de Informatică pe semestrul II.
  • În fiecare semestru, un student poate urma cel mult un curs din industrie. Aceste cursuri sunt marcate în platformă cu indicativul [industrie]. Studenții sunt rugați să indice ordinea preferințelor pentru toate cursurile propuse.

Precizări pentru studenții de la Informatică, din anul I 2021-2022:

  • În anul II 2022-2023, studenții de la domeniul Informatică au prevăzut un singur curs opțional pe semestrul I.

Precizări pentru studenții de la Informatică, din anul II 2021-2022:

  • În anul III 2022-2023, studenții de la domeniul Informatică au prevăzute 3 cursuri opționale pe semestrul I și 4 cursuri opționale pe semestrul II.
  • În fiecare semestru, un student poate urma cel mult un curs din industrie. Aceste cursuri sunt marcate în platformă cu indicativul [industrie]. Studenții sunt rugați să indice ordinea preferințelor pentru toate cursurile propuse.

Precizări pentru studenții de la Tehnologia Informației, din anul II 2021-2022:

  • În anul III 2022-2023, studenții de la domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației au prevăzut pe fiecare semestru un curs opțional antreprenorial și unul de specialitate.

Precizări pentru studenții de la Tehnologia Informației, din anul III 2021-2022:

  • În anul IV 2022-2023, studenții de la domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației au prevăzute pe fiecare semestru un curs opțional antreprenorial, unul de domeniu și unul de specialitate.

Fiecare curs opțional are o limită de studenți care pot fi înrolați la acel curs. În general, această limită este de 120 de studenți dar ea poate suferi modificări în funcție de specificul fiecărui curs. Este posibil ca la unele cursuri să fie înrolați studenți de la mai multe specializări: matematică-informatică, informatică, tehnologia informației.

Precizări pentru studenții de la master

  • În anul II 2022-2023, studenții de la toate specializările de master, au prevăzut un curs opțional în fiecare semestru. Acestea se aleg fie din cursurile obligatorii de la celelalte specializări fie din lista de cursuri opționale de sine-stătătoare.

Fiecare curs opțional are o limită de studenți care pot fi înrolați la acel curs. În general, această limită este de 120 de studenți dar ea poate suferi modificări în funcție de specificul fiecărui curs.