Sari la conținut

ANUNȚ- înscriere și plata TAXEI de școlarizare semestrul I, anul universitar 2022-2023, licență și master, IF

Înscrierea studenților de la oricare dintre formele de învățământ în anul universitar 2022-2023 se face la Secretariat, până la data de 31 octombrie 2022. Pe lângă fișa de înscriere, studenții cu taxă trebuie să transmită și dovada plății taxei de studiu pentru semestrul I.

Taxa se poate achita:

    a) online:

https://po.unibuc.ro/studiu_licenta.php (se selectează Facultatea de Matematică și Informatică)

https://po.unibuc.ro/studiu_master.php (se selectează Facultatea de        Matematică și Informatică)

    b) prin transfer bancar în contul Universității din București deschis la BCR:

IBAN: RO75RNCB0076010452620316

pentru licență IF și master IF   

    c) sau  la casieria Universităţii din București, Șoseaua Panduri nr. 90, sect. 5.

Pe chitanță trebuie să apară menționat “taxă de studii universtare de licență IF sau master IF pentru Facultatea de Matematică și Informatică” (în funcție de situația în care se încadrează fiecare student), numele și prenumele studentului, anul de studii și programul de studii.

Facultatea de Matematică și Informatică

    Taxe de studii pentru licență si master, anul universitar 2022 – 2023

EnglishRomanian