Sari la conținut

Alegeri – Școala Doctorală de Matematică

Marți, 7 decembrie 2021, vor avea loc online:

 1. alegerea directorului SD Matematică;
 2. alegerea Consiliului SD Matematică, care va fi alcătuit din directorul SD și
  • doi alți conducători de doctorat ai SD care au dreptul de a candida conform reglementărilor în vigoare;
  • doi membri externi SD care îndeplinesc condițiile cerute de reglementările în vigoare;
  • doi studenți-doctoranzi care au dreptul de a candida conform reglementărilor în vigoare. 

Condițiile cerute pentru a candida sunt cele stabilite de Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificӑrile aduse ulterior, Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011, Carta Universitӑții din București și Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii universitare de doctorat al Universitӑții din București.

Persoanele care doresc sӑ candideze la aceste alegeri își pot depune candidaturile în intervalul 26 noiembrie 2021, ora 08:00 – 3 decembrie 2021, ora 14:00, la secretarul șef al Facultӑții de Matematicӑ și Informaticӑ, în timpul programului de lucru cu publicul în cazul dosarului fizic, respectiv prin email (evelina@fmi.unibuc.ro) în cazul dosarului electronic. 

Candidații pentru funcția de director al SD Matematică vor depune următoarele documente:

 • notificarea candidaturii;
 • CV;
 • fișa de îndeplinire a standardelor minimale pentru abilitarea în domeniul Matematică;
 • plan managerial. 

Candidații pentru un loc în Consiliul SD care nu sunt studenți-doctoranzi următoarele documente:

Candidații studenți-doctoranzi pentru un loc în Consiliul SD vor depune următoarele documente:


La votul pentru alegerea directorului SD și a membrilor Consiliului SD care nu sunt studenți-doctoranzi, participӑ conducӑtorii de doctorat ai SD care au drept de vot conform reglementӑrilor stabilite de Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificӑrile aduse ulterior, Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011 și Carta Universitӑții din București.

La votul pentru alegerea membrilor Consiliului SD care sunt studenți-doctoranzi, participӑ studenții-doctoranzi ai SD care au drept de vot conform reglementӑrilor stabilite de Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificӑrile aduse ulterior, Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011 și Carta Universitӑții din București.

Etichete:
EnglishRomanian