Admitere licență 2020 – înscriere la buget / taxă

Candidații nu pot selecta la înscriere ambele forme de finanțare – buget și taxă.

Conform precizărilor din metodologie – Stabilirea rezultatelor și confirmarea locurilorcandidații care optează pentru finanțare de la buget vor putea candida și pe locurile cu taxă, astfel:

  1. Candidații declarați inițial „admiși”, care nu au confirmat locul la buget prin depunerea în original a diplomei de bacalaureat, sau candidații declarați inițial „în așteptare” pe locuri subvenționate, care nu au fost declarați „admiși” pe lista finală a domeniului respectiv și doresc să candideze pe locuri cu taxă,  vor depune în format electronic o cerere și dovada plății  taxei de confirmare a locului (600 RON), care reprezintă un avans din taxa de studii pentru primul an .
  2. Candidații declarați inițial „admiși” sau „în așteptare” pe locuri subvenționate la mai multe domenii de licență, care vor să ocupe un loc cu taxă la mai multe dintre ele, trebuie să procedeze ca mai sus pentru fiecare dintre domenii, inclusiv să plătească taxa de confirmare a locului pentru fiecare dintre ele.
  3. Candidații declarați inițial „admiși” sau „în așteptare” pe locuri subvenționate la mai multe domenii de licență, care în final vor să ocupe un loc cu taxă doar la unul dintre ele, trebuie să plătească taxa de confirmare a locului doar o dată, menționând în cererea adresată Comisiei de admitere pe facultate ordinea de preferință a domeniilor de licență la care candidează.

Conform precizarilor din metodologie – Dreptul de înscriere la concurs înscrierea de la început pe un loc cu taxă nu conferă un privilegiu față de candidații care se înscriu inițial pe locuri subvenționate și care optează ulterior pentru un loc cu taxă, singurul criteriu de admitere, inclusiv pe locurile cu taxă, fiind mediile de admitere ale candidaților.

Candidații admiși pe locuri cu taxă vor depune dosarul complet, în format fizic, în luna septembrie.