[Update 23.03] Achitarea taxei de școlarizare – sem II

ANUNȚ ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CU TAXĂ

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ IF/ID ȘI MASTER IF/IFR

Anul universitar 2020 – 2021


 • Taxa de școlarizare pentru semestrul II se achită până la data de 26 martie 2021.
 • Modalități de plată a taxei de școlarizare:
  1. Online:
  2. Prin transfer bancar:
   • În contul deschis de Universitatea din București (cod fiscal 4505502) la BCR, sector 5:
    • IBAN: RO75RNCB0076010452620316pentru licență și master IF
    • IBAN: RO65RNCB0076010452620108pentru ID/IFR/Master Biostatistică
 • Pe chitanță trebuie să apară menționat “taxă de studii universtare de licență IF/ID sau master IF/IFR pentru Facultatea de Matematică și Informatică” (în funcție de situația în care se încadrează fiecare student), numele și prenumele studentului, anul de studii și specializarea.
 • Dovada plății taxei de școlarizare va fi transmisă prin e-mail secretarului de an (https://fmi.unibuc.ro/secretariat/).