Sari la conținut

Achitarea taxei de școlarizare – sem I, 2021-2022

 • Taxa de școlarizare pentru semestrul I se achită până la data de 31 octombrie 2021.
 • Modalități de plată a taxei de școlarizare:
  1. Online:
  2. Prin transfer bancar:
   • În contul deschis de Universitatea din București (cod fiscal 4505502) la BCR, sector 5:
    • IBAN: RO75RNCB0076010452620316pentru licență și master IF
    • IBAN: RO65RNCB0076010452620108pentru ID/IFR/Master Biostatistică
 • Pe chitanță trebuie să apară menționat “taxă de studii universtare de licență IF/ID sau master IF/IFR pentru Facultatea de Matematică și Informatică” (în funcție de situația în care se încadrează fiecare student), numele și prenumele studentului, anul de studii și specializarea.
 • Dovada plății taxei de școlarizare aferente semestrului I va fi transmisă prin e-mail secretarului de an  https://fmi.unibuc.ro/secretariat/ (subiectul mesajului: “Taxa scolarizare”). În anumite cazuri întemeiate, studenții pot transmite dovada achitării unui avans din taxa de școlarizare, aferente semestrului I  (600 RON la studii universitare de licență și 800 RON la studii universitare de master), însoțită de o cerere de eșalonare în mai multe rate a diferenței de plată, până la data de 17 decembrie 2021.

EnglishRomanian