Sari la conținut

Finalizare studii 2020-2021

IN ATENTIA ABSOLVENTILOR LICENTIATI DUPA SESIUNEA IUNIE 2021!

Documentele din dosarul de înscriere la licență / disertație, cu excepția referatului profesorului coordonator, a declarației de originalitate si a certificatului de competență lingvistică, vor fi aduse la secretariat în perioada 1 – 30 septembrie 2021, în programul cu publicul pe baza unei programari in aplicatia HelpDesk, înainte de eliberarea adeverinței de licență / absolvire / disertație.

Sesiunea septembrie 2021

Comisii de finalizare

Încărcarea documentelor în formularele pentru Licență și Disertație

Documentele din arhiva ce trebuie încărcată pentru Comisii, în formularul pentru licență / proiect de diplomă, vor fi denumite astfel:

 • Nume Prenume – licență (pentru lucrarea de licență / proiectul de diplomă)
 • Nume Prenume – referat (pentru referatul profesorului coordonator)
 • Nume Prenume – declarație de autenticitate

Arhiva ce trebuie încărcată în formularul pentru toate documentele de înscriere la Licență va fi denumită Nume Prenume – documente înscriere licență .

Documentele din arhiva ce trebuie încărcată pentru Comisii, în formularul pentru disertație, vor fi denumite astfel:

 • Nume Prenume – disertație (pentru lucrarea de disertație)
 • Nume Prenume – referat (pentru referatul profesorului coordonator)
 • Nume Prenume – declarație de autenticitate

Arhiva ce trebuie încărcată în formularul pentru toate documentele de înscriere la Disertație va fi denumită Nume Prenume – documente înscriere disertație.

Documente utile

Calendar septembrie 2021

DataEtapa
3.09.2021termen limită pentru încărcarea lucrărilor de licență / proiectelor de diplomă / disertațiilor (pentru comisii)
5.09.2021termen limită pentru încărcarea tuturor documentelor de înscriere la licență / disertațiilor (pentru secretariat)
7 – 8.09.2021susținerea examenelor (online)

Sesiunea iunie 2021

Rezultatele examenelor de finalizare au fost trimise pe emailul institutional. Dacă întâmpinați probleme sau dacă aveți nelămuriri contactați secretarul de an.

ATENȚIE! Susținerile examenelor de finalizare sunt publice; cei care doresc să participe la aceste examene sunt rugați să contacteze președinții de comisii pentru a primi acces la susținerile comisiei respective; datele de contact ale președinților de comisii sunt disponibile pe paginile departamentelor de Matematică și Informatică.

ATENȚIE! Susținerea licenței/disertației în perioada 29 – 30 iunie se poate face doar de către studenții INTEGRALIȘTI. Sunt verificări la nivel de școlaritate. Vă rugăm să urmăriți cu atenție listele.

Comisii de finalizare

Încărcarea documentelor în formularele pentru Licență și Disertație

Documentele din arhiva ce trebuie încărcată pentru Comisii, în formularul pentru licență / proiect de diplomă, vor fi denumite astfel:

 • Nume Prenume – licență (pentru lucrarea de licență / proiectul de diplomă)
 • Nume Prenume – referat (pentru referatul profesorului coordonator)
 • Nume Prenume – declarație de autenticitate

Arhiva ce trebuie încărcată în formularul pentru toate documentele de înscriere la Licență va fi denumită Nume Prenume – documente înscriere licență .

Documentele din arhiva ce trebuie încărcată pentru Comisii, în formularul pentru disertație, vor fi denumite astfel:

 • Nume Prenume – disertație (pentru lucrarea de disertație)
 • Nume Prenume – referat (pentru referatul profesorului coordonator)
 • Nume Prenume – declarație de autenticitate

Arhiva ce trebuie încărcată în formularul pentru toate documentele de înscriere la Disertație va fi denumită Nume Prenume – documente înscriere disertație.

Calendar iunie 2021

DataEtapa
14.06.2021termen limită pentru încărcarea lucrărilor de licență / proiectelor de diplomă / disertațiilor (pentru comisii)
17.06.2021termen limită pentru încărcarea tuturor documentelor de înscriere la licență / disertațiilor (pentru secretariat)
29 – 30.06.2021susținerea examenelor (online)

Documente utile

Dosarul de înscriere

 • Fișa de înscriere (va fi transmisă de absolvent în format electronic);
 • Diploma de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul (pentru promoția curentă va fi adaugata la dosar de catre secretarul de an; absolvenții din promoțiile anterioare o vor încarca în format electronic);
 • 2 fotografii color, pe hârtie fotografică, dim.3/4 (vor fi aduse de absolvent la ridicarea adeverintei de licenta);
 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul (va fi transmisă de absolvent în format electronic);
 • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (unde este cazul) (va fi transmisă de absolvent în format electronic);
 • Copie CI (va fi transmisă de absolvent în format electronic);
 • Declarația pe propria răspundere că lucrarea de licenţă este rezultatul muncii studentului (va fi transmisă de absolvent în format electronic);
 • Lucrarea de licență/proiectul de diplomă/ disertația și referatul coordonatorului științific (în format pdf ) (vor fi transmise de absolvent);
 • Fișa de lichidare (va fi transmisă de absolvent în format electronic).

Dosarul de înscriere pentru susținerea examenului de licență conține și

 • Certificatul de competență lingvistică – copie certificată conform cu originalul (pentru promoția curentă va fi adăugată la dosar de către secretarul de an; absolvenții din promoțiile anterioare o vor încarca în format electronic);

Dosarul de înscriere pentru susținerea examenului de disertație conține și

 • Diploma de licență (pentru promoția curentă va fi adaugata la dosar de catre secretarul de an; absolvenții din promoțiile anterioare o vor încarca în format electronic).
Candidații înscriși la examenele de finalizare a studiilor sunt rugați să completeze formularul electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolventilor: absolventi.unibuc.ro

Absolvenții trebuie să încarce online documentul pdf rezultat din completarea formularului, generat la finalul completării, alături de celelalte documente personale. Nu este nevoie de semnătura personală pentru varianta online având în vedere că formularul este încărcat și transmis alături de alte documente personale.