Sari la conținut

Cazare

Informatii valabile pe toata perioada anului universitar

Cazare continua

Pe pagina despre cazare (site-ul Universitatii din Bucuresti) a fost afisata procedura de cazare continua, si anume modul in care studentii pot solicita un loc de cazare, daca nu ocupa un astfel de loc inca, pe tot parcursul anului universitar.

Achitare taxa cazare

Tariful de cazare in caminele Universitatii din Bucuresti poate fi achitat prin transfer bancar, in contul: RO50TREZ70520F331400XXXX deschis la TREZORERIA SECTOR 5, beneficiar Universitatea din București, CUI: 4505502.
Pentru plata tarifului de cazare se va mentiona, la detalii plata:

 • caminul
 • numele studentului
 • perioada pentru care se achită tariful de cazare (luna/ lunile pentru care se achită)
Pentru ca plata sa poata fi procesata cat mai repede, dovada platii va fi transmisa la administratia caminului, pe email.
Pentru orice informație, va rugam sa apelati la administratia caminului in care sunteți cazat.

Adresele de email unde va fi transmisa dovada platii tarifului de cazare, in functie de caminul la care studentul este cazat, sunt:
 1. A1 Grozăvești – camina1@unibuc.ro
 2. A Grozăvești – camina@unibuc.ro
 3. B Grozăvești – caminb@unibuc.ro
 4. C Grozăvești – caminc@unibuc.ro
 5. D Grozăvești – camind@unibuc.ro
 6. M. Kogălniceanu – caminkogalniceanu@unibuc.ro
 7. G2, G4, G5 Măgurele – caminmagurele@unibuc.ro
 8. Th. Pallady 1, Theodor Pallady 2 – caminpallady@unibuc.ro
 9. Fundeni – caminfundeni@unibuc.ro
 10. Stoian Militaru – caminstoian@unibuc.ro
 11. Poligrafie – caminpoligrafie@unibuc.ro
 12. C Leu – caminleu@unibuc.ro
 13. Gaudeamus – camingaudeamus@unibuc.ro

Procedura de cazare pentru semestrul I, anul universitar 2020-2021

Detalii complete despre etapa a treia de cazare gasiti pe pagina Directiei Camine Cantine a UB.

Rezultate redistribuire: fiecarui student inscris in prima etapa de redistribuiri i s-a comunicat locul repartizat ca raspuns la cererea trimisa pe adresa cazare@fmi.unibuc.ro. Pentru detalii referitoare la cazarea efectiva si la desfasurarea urmatoarei etape de redistribuire, se poate consulta calendarul cazarilor.

Lista cererilor pentru redistribuiri

Semnalati eventualele inadvertente si preferinte de cazare pe emailul cazare@fmi.unibuc.ro pana la ora 12h00.

Locuri de cazare pentru redistribuire

Prima etapa de redistribuiri: Studenții ce au depus cerere de cazare în etapa 1 pot participa la redistribuirile organizate de facultate, indiferent dacă aceștia au primit sau nu un loc în cadrul acesteia, indiferent dacă s-au cazat sau nu. Pentru participare se va trimite un email la adresa unică cazare@fmi.unibuc.ro până joi 1 octombrie ora 20:30, după cum urmează:

 • Subiect: Redistribuiri 1 – NUME PRENUME
 • Corp mail:
  NUME INIȚIALA TATĂLUI PRENUME
  AN DE STUDIU
  DOMENIU
  Am/N-am primit loc în etapa 1
  M-am/Nu m-am cazat în urma primiri locului în căminul NUME CĂMIN – CAMERĂ

Studenții care au primit repartizare se pot prezenta la cămine începând de astăzi, cu excepția căminului Stoian Militaru scara 2, unde cazarea efectivă se face începând cu data de 5 octombrie .

Tarife cazare

Verificare repartizare camine

Modificare calendar cazare efectivă! Deoarece listele de cazare trebuie verificate de rectorat, cazarea efectivă în cămine se va face începând cu data de 28.09.

Repartiția efectivă a locurilor de cazare, prin metoda descrisă în calendar, se va transmite, prin e-mail, până cel târziu mâine, 27.09.2020, ora 10.00.

Listele nominale si punctajele aferente (actualizat 26.09, ora 21.00)

Eventualele inadvertente in punctaje se pot semnala pe adresa anca.dobrovat@fmi.unibuc.ro pana la ora 14.00! Punctajul tuturor olimpicilor va fi reactualizat conform clasamentului de la admitere.

Calendar cazări

Detalii cazare

Locuri de cazare pentru anul universitar 2020-2021

 • CAZARE ALTERNATIVA! Departamentul de Consiliere si Orientare in Cariera deruleaza in perioada 21 septembrie 2020 – 05 octombrie 2020 programul „Cazare Alternativa”.

Anunt cazare alternativaAdresa cazare alternativaCerere cazare alternativa

 • Studenții, inclusiv candidații declarați admiși în Facultatea de Matematică şi Informatică la concursurile din lunile iulie şi septembrie 2020, forma de învățământ cu frecvență, pot depune cereri de cazare prin formularul Cerere cazare până pe 23.09.2020, ora 12.00. Atenție! Deoarece vi se solicită încărcarea unor documente justificative, formularul necesită conectarea cu un cont de Gmail.

Afișarea listelor inițiale cu beneficiarii locurilor de cazare listelor nominale cu cererile de cazare se va face în data de 25.09.2020. Listele finale, după verificarea de către studenți / candidați a corectitudinii datelor și semnalarea eventualelor inadvertențe, vor fi afișate pe site și trimise la Rectoratul UB în data de 26.09.2020.

Modul în care vor fi prelucrate datele personale poate fi consultat aici.

Repartizarea locurilor de cazare se va face pe baza priorităților, a punctajului de clasificare (respectiv a mediei de admitere) și în limita numărului de locuri. 

Precizări:

 • Detalii despre calculul punctajului de clasificare se găsesc aici  .
 • Au dreptul să opteze pentru cazare socială / situaţii speciale următoarele categorii de studenți / candidații declarați admiși:
  1. orfani de unul sau ambii părinți;
  2. proveniți de la Casele de copii sau din plasament familial;
  3. familiile de studenți (ambii soți studenți la Universitatea din București);
  4. necăsătoriți care au în întreținere copii și locuiesc împreună cu aceștia;
  5. cu handicap grav sau accentuat, conform legii 448/2006;
  6. care suferă de bolile cronice enumerate în HG 558/1998, anexa II, art. 8, lit. C, pentru criteriul medical;
  7. cu situații sociale dificile (venitul mediu lunar net pe membru de familie mai mic decât salariul minim net pe economie), pentru care dosarul va conține (pentru ei, părinți sau alți membri ai familiei):
   1. adeverința de venituri (taloane de pensie, adeverințe de salariu, adeverințe de șomaj, etc.) pe lunile mai, iunie şi iulie 2020;
   2. adeverință fiscală pentru cei care realizează venituri din alte surse decât cele de la punctul 1;
   3. adeverința de venituri agricole (pentru cei din mediul rural);
   4. declarații notariale pentru cei ce nu realizează nici un fel de venituri;
   5. adeverințe de elevi/studenți, pentru frați și/sau surori;
   6. copii după certificatele de naștere pentru frați şi / sau surori școlari sau preșcolari;
   7. alte documente justificative, după caz (adeverinţe judecătoreşti, certificate de căsătorie, etc.)
  8. studenții și doctoranzii străini cu frecvență, bursieri ai statului român sau etnici români (începând cu anul II de studiu).
 • În semestrul I au prioritate la cazare și studenții care nu dețin condiții optime de studiu la domiciliu conform Procedurii de cazare 2020 – 2021 (paragraful A.1.c). Aceștia pot beneficia de dreptul la cămin încărcând în formular o declarație pe proprie răspundere prin care justifică încadrarea în această categorie, împreună cu dovada/dovezile lipsei condițiilor optime de studiu la domiciliu:
  1. număr mare de persoane care locuiesc la respectivul domiciliu raportat la numărul de camere;
  2. lipsa mijloacelor tehnice necesare activității online;
  3. desfășurarea deficitară a activității online la domiciliu, în mod repetat, din motive neimputabile studentului;
  4. alte motive întemeiate.
 • Studenții și doctoranzii străini cu frecvență, bursieri ai statului român sau etnicii români admiși în anul I 2020-2021 vor fi cazați de către Direcția Relații Internaționale.   
 • Observație: Toate actele doveditoare se vor încărca arhivate, în formularul destinat înscrierii, la secțiunea destinată acestora.

Pentru alte informații utile (metodologia UB, calendarul general de cazare UB, etc.) urmăriți pagina oficială a Direcției cămine-cantine și activități studențești, secțiunea Cazare.

Pentru întrebări puteți consulta pagina de întrebări frecvente sau o puteți contacta pe dna. prodecan Anca Dobrovăț pe adresa: anca.dobrovat@fmi.unibuc.ro