Sari la conținut

Calculul mediei de admitere licență IF 2021

Notă: vizualizați un extras din metodologie; metodologia completă va fi accesibilă pe pagina admiterii.

Media de admitere MA

(1) MA = 10 pentru candidații admiși pe baza unei performanțe internaționale sau naționale recunoscute, conform secțiunii Admiterea ca OLIMPIC

(2) MA = 0.2 × BG  +  0.8 × N  pentru candidații care nu se califică pentru admiterea cu mențiunea OLIMPIC, unde

 • ▸ BG este media generala la bacalaureat.
 • ▸ N = min(10,  0.5 ×  BM + 0.5 ×  BS + min(2,P)) unde
  • BM este nota la proba de Matematică la examenul de bacalaureat,
  • BS este o notă care depinde de domeniul de licență, calculată conform (3),
  • este un punctaj, calculat conform (4).

Pentru candidații care nu au susținut proba de Matematică, BM este nota la proba scrisă de   Limba si literatura română la examenul de bacalaureat.

(3) BS este o notă care depinde de domeniul de licență:

 • pentru Matematică:  BS=BM; pentru candidații care nu au susținut proba de Matematică la examenul de bacalaureat, BS=BG;
 • pentru Informatică:   BS=BI unde BI este nota la Informatică la examenul de bacalaureat; pentru candidații care nu au susținut proba de Informatică la examenul de bacalaureat, BS=BG;
 • pentru CTI:   BS = BI sau BS = BF, în funcție de proba la alegere de la examenul de bacalaureat, unde BI este nota la proba de Informatică și BF este nota la proba de Fizică; pentru candidații care nu au susținut nici proba de Informatică și nici proba de Fizică la examenul de bacalaureat, BS=BG.

(4) P este suma punctelor acumulate de candidați prin participare la olimpiade și concursuri, conform următoarelor reguli:

 • se adaugă 1 pct. pentru premiul I, 0.7 puncte pentru premiul II, 0.5 puncte pentru premiul III, 0.3 puncte pentru mențiune obținută la concursul MateInfoUB; se cumulează punctele obținute prin participarea la ambele secțiuni;
 • se adaugă câte 1 pct. pentru fiecare medalie de aur obținută la etapele naționale ale Olimpiadelor Naționale de Matematică, Informatică, Fizică, respectiv Astronomie și Astrofizică, în clasele IX-XII; doar pentru domeniul Calculatoare si tehnologia informației se consideră și etapa națională a Olimpiadei de Tehnologia Informației;
 • se adaugă câte 0,7 pct. pentru fiecare medalie (aur, argint, bronz) sau premiu special obținut la Romanian Master of Mathematics sau Romanian Master of Informatics în clasele IX-XII;
 • se adaugă câte 0,7 pct. pentru fiecare medalie de argint obținută la etapele naționale ale Olimpiadelor Naționale de Matematică, Informatică, Fizică, respectiv Astronomie și Astrofizică, în clasele IX-XII; doar pentru domeniul Calculatoare si tehnologia informației se consideră și etapa națională a Olimpiadei de Tehnologia Informației;
 • se adaugă câte 0,5 pct. pentru fiecare medalie de bronz obținută la etapele naționale ale Olimpiadelor Naționale de Matematică, Informatică, Fizică, respectiv Astronomie și Astrofizică, în clasele IX-XII; doar pentru domeniul Calculatoare si tehnologia informației se consideră și etapa națională a Olimpiadei de Tehnologia Informației;
 • se adaugă câte 0,3 pct. pentru fiecare participare fără medalii la etapele naționale ale Olimpiadelor Naționale de Matematică, Informatică, Fizică, respectiv Astronomie și Astrofizică, în clasele IX-XII; doar pentru domeniul Calculatoare si tehnologia informației se consideră și etapa națională a Olimpiadei de Tehnologia Informației;
 • se adaugă câte 0,3 pct. pentru fiecare premiu obținut la concursul Gazeta Matematica-Viitori olimpici în clasele IX-XII;
 • doar pentru domeniul Matematică: se adaugă câte 0.3 pct. pentru fiecare participare cu premii si câte 0,1 pct. pentru fiecare participare fără premii la etapa națională a Concursului Național de Matematică Aplicată “Adolf Haimovici”.

În cazul în care candidatul nu acumulează puncte conform regulilor de mai sus, punctajul P = 0.

Admiterea ca OLIMPIC

Candidaţii, absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut performanţele internaţionale sau naționale recunoscute precizate în această secțiune vor fi admiși ca OLIMPICI pe locuri finanțate de la buget, în cadrul capacității de școlarizare, și vor avea media de admitere egală cu 10. Candidații admiși fără examen vor fi departajați conform criteriilor specifice precizate mai jos.

Candidaţii, absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut performanţele internaţionale sau naționale recunoscute precizate în această secțiune, pot fi admiși ca OLIMPICI la oricare dintre cele trei domenii de licență, Matematică, Informatică, respectiv Calculatoare și tehnologia Informației.

Un candidat admis ca OLIMPIC poate solicita înscrierea pe locuri subvenționate de la buget la un singur program de studii din facultate. Prin excepție, candidații care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele școlare internaţionale se pot înscrie pentru admiterea fără examen pe locuri subvenționate de la buget la cel mult două programe de studii din facultate.

Performanțele internaționale recunoscute sunt:

 • i1. Medalie / premiu (aur, argint, bronz, premiul I, premiul II sau premiul III) în clasele IX-XII sau mențiune / premiu special în clasele IX-XII la Olimpiadele Internaționale de Matematică, Informatică, Fizică, Astronomie, respectiv Astronomie și Astrofizică.
 • i2. Medalie / premiu (aur, argint, bronz, premiul I, premiul II sau premiul III) în clasele IX-XII la concursurile școlare internaționale (altele decât Olimpiadele Internaționale) din Lista concursurilor internaționale și naționale recunoscute.

Candidaţii, absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri naţionale pot fi admiși ca OLIMPICI la oricare dintre cele trei domenii de licență. Aceste reguli se aplică, la cerere, și candidaţilor care au făcut liceul în străinătate şi care au obținut rezultate similare la concursuri echivalente olimpiadelor naționale pe discipline de studiu în țările din care provin.

Performanțele naționale recunoscute sunt:

 • n0. Premiul I, II sau III la concursul MateInfoUB.
 • n1. Premiul I, II sau III sau mențiune acordată de Ministerul Educației în clasele IX-XII la etapele naționale ale Olimpiadelor Naționale de Matematică, Informatică, Fizică, respectiv Astronomie și Astrofizică.
 • n2. Calificare în Lotul Național Lărgit de Matematică, Informatică, Fizică, Astronomie, respectiv Astronomie și Astrofizică, în clasele IX-XII.
 • n3. Premiul I, II sau III în clasele IX-XII la concursurile naționale din Lista concursurilor internaționale și naționale recunoscute; se iau în considerare numai performanțele obținute la etapele naționale.
 • n4. Doar pentru domeniul Matematică: premiul I, II sau III în clasele IX-XII la etapa națională a Concursului Național de Matematică Aplicată “Adolf Haimovici”
 • n5. Doar pentru domeniul Calculatoare si tehnologia informatiei: premiul I, II sau III sau mențiune acordată de Ministerul Educației în clasele IX-XII la etapa națională a Olimpiadei de Tehnologia Informației.

Performanțelor recunoscute mai sus li se aplică următoarele prevederi generale:

 1. Concursul la care a fost obținută performanța este individual și constă din cel puțin o probă scrisă sau orală, susținută în fața unei comisii.
 2. Performanța a fost obținută la secțiunile din concurs precizate în Lista concursurilor internaționale și naționale recunoscute.
 3. Pentru concursurile naționale recunoscute (lista B de mai jos), performanțele obținute la edițiile din 2020 și 2021 sunt luate în considerare numai dacă etapa finală a avut loc cu prezență fizică în instituțiile organizatoare sau partenere.
 4. Datorită pandemiei, ministerul nu a organizat olimpiadele naționale în anul școlar 2020-2021, organizarea acestora fiind preluată de asociații și societăți. Astfel Olimpiada Națională de Matematică (ONM) a fost organizata sub numele Olimpiada Națională Gazeta Matematică (ONGM) (https://ssmr.ro/onm2021) , iar Olimpiada Națională de Informatică (ONI) sub numele Olimpiada Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică (OSEPI) (https://sepi.ro/osepi). Toate prevederile pentru ONM se vor aplica ONGM, iar cele pentru ONI se vor aplica OSEPI.

Lista concursurilor internaționale și naționale recunoscute

 • A. Concursuri internaționale recunoscute (altele decât Olimpiadele Internaționale):
  • A1. Balcaniada de Matematică  
  • A2. Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete
  • A3. Olimpiada de Matematică pentru Liceele Maghiare din Europa
  • A4. Olimpiada pluridisciplinară Tuymaada – secțiunile Matematică și Informatică
  • A5. Olimpiada de Informatică a Europei Centrale
  • A6. Balcaniada de Informatică
  • A7. Turneul de Informatică de la Shumen
 • B. Concursuri naționale recunoscute:
  • B1. Concursul Interdisciplinar „Vrânceanu-Procopiu”
  • B2. Concursul Interdisciplinar PROSOFT@NT, secţiunea Matematică
  • B3. Concursul Național pentru nevăzători – secțiunea Matematică
  • B4. Concursul Național pentru elevii cu deficienţe de auz – secțiunea Matematică
  • B5. Concursul „Urmașii lui Moisil”
  • B6. Concursul „Infoeducație” – secțiunile WEB, Roboți, Educațional, Utilitar
  • B7. Concursul de Informatică „Acadnet” – secțiunea Interoperabilitate software
  • B8. Concursul Pluridisciplinar PROSOFT@NT, secţiunile Programare şi Soft educaţional/pagini web
  • B9. Concursul Național pentru nevăzători – secțiunea Informatică
  • B10. Concursul Național pentru elevii cu deficienţe de auz – secțiunea Informatică
  • B11. Doar pentru domeniul Calculatoare si tehnologia informatiei: Concursul de Informatică „Acadnet” – toate secțiunile.

Pentru întrebări trimiteți un mesaj pe adresa admitere@fmi.unibuc.ro

EnglishRomanian