Sari la conținut

În atenția studenților din anii terminali – adeverința pentru activitatea de cercetare în vederea elaborării lucrării de licență

Prin excepție, la sesiunea de lichidare din septembrie 2020, pot participa și studenții care au trei restanțe, dintre care una este restanța la materia Activitate de cercetare în vederea elaborării lucrării de licență; restanța la materia Activitate de cercetre în vederea elaborării lucrării de licență poate fi scutită de plata taxei pe baza unei cereri transmisă secretarului de an.

Studenții care doresc să susțină licența în septembrie 2020 trebuie să trimită până la data de 10.09.2020 (inclusiv) un email secretarului de an, atașând adeverința (tipizat pentru adeverință) semnată de profesorul coordonator și cererea de scutire de taxă (în format liber).

EnglishRomanian