Cursuri opționale de Informatică 2020-2021 pentru studenții de la Domeniul de licență Matematică, specializarea Matematică-Informatică

Studenţii vor completa online, utilizând doar adresele instituţionale (@s.unibuc.ro sau @my.fmi.unibuc.ro), până în data de 11 mai 2020, formularul de aici pentru alegerea cursurilor opționale.

Fișele disciplinelor opționale se găsesc aici.

Studenţii care nu formulează opțiuni, în termenul stabilit, vor fi repartizați, din oficiu, la cursurile care școlarizează și mai au locuri libere. Repartizarea finală la cursurile opționale se va face după sesiunea de examene din septembrie 2020, în funcție de situația școlară la sfârșitul anului universitar 2019-2020.