Sari la conținut

Anunţ referitor la posibilitatea susținerii, la cerere, a lucrării de licență în avans

Studenții din promoția curentă care doresc susținerea lucrării în avans, având un motiv întemeiat, trebuie să facă o cerere în acest sens pe care să o încarce în formularul de mai jos până la data de 23/06/2020.

Formular depunere cerere

Lucrarea de licență/proiectul de diplomă în format pdf și declarația de autenticitate (obligatorii), împreună cu referatul profesorului coordonator (opţional) se încarcă în formularul de mai jos pana până la data de 25/06/2020.

Formular depunere lucrare

Dosarul complet de înscriere se trimite pe adresele secretariat@fmi.unibuc.ro  și anca.dobrovat@fmi.unibuc.ro până la data de 29/06/2020.

Observaţie: Referatul profesorului coordonator trebuie să facă obligatoriu parte din dosarul de înscriere.

Foarte important:

 1. Formularele pot fi accesate doar cu adresele de e-mail instituţionale (@s.unibuc.ro)
 2. Examenul se va susține online. Va fi anunțată procedura.
 3. Cei care se înscriu pentru susținerea lucrării în avans, pierd dreptul de a mai da în sesiunea obișnuită.
 4. Întrucât Titularizarea din acest an a fost suspendată, participarea la examenul de tituarizare nu va fi acceptată ca motiv pentru susținerea licenței în avans.

Descărcare documente utile

Dosarul de înscriere

 • Fișa de înscriere (va fi transmisă de absolvent în format electronic);
 • Diploma de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul (va fi adaugata la dosar de catre secretarul de an);
 • 2 fotografii color, pe hârtie fotografică, dim.3/4 (vor fi aduse de absolvent la ridicarea adeverintei de licenta);
 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul (va fi adaugata la dosar de catre secretarul de an);
 • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (unde este cazul) (va fi adăugată la dosar de către secretarul de an);
 • Certificatul de competență lingvistică – copie certificată conform cu originalul (va fi adăugată la dosar de către secretarul de an);
 • Copie CI (va fi transmisă de absolvent în format electronic);
 • Declarația pe propria răspundere că lucrarea de licenţă este rezultatul muncii studentului (va fi transmisă de absolvent în format electronic);
 • Lucrarea de licență/proiectul de diplomă și referatul coordonatorului științific (în format pdf read-only) (vor fi transmise de absolvent);
 • Fișa de lichidare (va fi transmisă de absolvent în format electronic).

EnglishRomanian