Sari la conținut

Adeverințe activitate de cercetare în vederea elaborării lucrării de licență/proiectului de diplomă/lucrării de disertație – în atenția studenților de la studii universitare de Licență și Master din anii terminali 2022 – 2023

Adeverințele referitoare la activitatea de cercetare efectuată în vederea elaborării lucrării de licență / proiectului de diplomă, respectiv lucrării de disertatie, semnate de profesorul coordonator, se vor încărca în formularele aferente ciclului de studii, în format PDF, până la data de 27 mai 2023.

Formular Licență
Formular Master

Tipizatul pentru adeverința privind activitatea de cercetare efectuată în vederea elaborării lucrării de licență / proiectului de diplomă / lucrării de disertație aici.

ATENȚIE:

  1. Studenții masteranzi să ia legătura cu responsabilii programelor de master pentru a afla ce au de făcut efectiv pentru promovarea disciplinei „Elaborarea lucrării de disertație”.
  2. Întrucât este necesară încărcarea unui document, formularele sunt accesibile doar cu o adresa de gmail!