Sari la conținut

Susținerea publică a tezei de doctorat: drd. Mihai BUCATARU

În ziua de 24 februarie 2023ora 12:00, în Sala Spiru Haret a Facultății de Matematică și Informatică, va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat intitulată:

INVERSE PROBLEMS IN ANISOTROPIC HEAT TRANSFER

(PROBLEME INVERSE ÎN TRANSFERUL ANIZOTROP DE CĂLDURĂ)

Mihai BUCATARU

de către

în vederea obținerii titlului științific de doctor în  Matematică.

Componența comisiei de analiză și susținere a tezei de doctorat:

Președinte:

  • Conf. dr. Cătălin Liviu GHERGHE (Universitatea din București)

Conducător de doctorat:

  • Prof. dr. Liviu MARIN (Universitatea din București)

Referenți oficiali:

  • Lect. dr. Björn Tomas JOHANSSON (Linköping University)
  • Prof. dr. Daniel LESNIC (University of Leeds)
  • Prof. dr. Sorin Daniel MICU (Universitatea din Craiova)

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca facultății.

Etichete:
EnglishRomanian