Susținerea publică a tezei de doctorat drd. UBAN ANA-SABINA

În  ziua  de 30 septembrie 2020, ora 12:00, amf. Spiru Hareta Facultății de Matematică și Informatică va  avea  loc  susţinerea  publică a tezei de doctorat intitulată: “DISTRIBUTION ASPECTS OF NATURAL LANGUAGE.SEMANTIC AND STYLISTIC DIMENSION OF TEXT (ASPECTE DISTRIBUTIONALE ALE LIMBAJULUI  NATURAL. DIMENSIUNI SEMANTICE SI STILISTICE)’ de  către UBAN ANA-SABINA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Informatică.

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

             Prof.dr. Alin ȘTEFĂNESCU, Universitatea din București

Conducător de doctorat:

             Prof.dr.Liviu Petrișor DINU, Universitatea din București

Referenţi oficiali:

   1. Prof.dr.Florentina HRISTEA , Universitatea din București

   2. Prof .dr.Ștefan TRĂUȘAN-MATU, Universitatea Politehnica din București

   3. Prof.dr. Constantin ORĂȘAN, University of Surrey , UK

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

Etichete: