Sari la conținut

Susținere publică a tezei de doctorat: Obreja T. Camelia

În  ziua  de  26  luna 09, anul 2022 ora 11.00 în Sala Google a Facultăţii de Matematică și Informatică va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de doctorat intitulată: NEW RESULTS ON GRAPH COLORINGS AND TOPOLOGICAL INDICES, de către OBREJA T. CAMELIA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Informatică. 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat: 

Preşedinte: 

Prof. dr. Ioana Leuștean  

Conducător de doctorat: 

Prof. dr. Popa Alexandru 

Referenţi oficiali: 

1. Acad. Prof. dr. Ioan Tomescu; 

2. Conf. dr. Mircea Marin ; 

3. Prof. dr. Costin Bădică. 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca facultăţii.