Presusținere Uban Ana-Sabina

Prezentarea preliminarӑ a rezultatelor obținute în teza de doctorat ASPECTE DISTRIBUTIONALE ALE LIMBAJULUI  NATURAL. DIMENSIUNI SEMANTICE SI STILISTICE (Distributional aspects of natural language. Semantic and stylistic dimension of text) elaboratӑ de drd. UBAN Ana-Sabina (conducӑtor științific Prof. univ. dr. Liviu Petrisor DINU), va avea loc pe 7 septembrie 2020, ora 12,00, presustinere online.