Sari la conținut

Tabere studențești 2022 – Distribuirea locurilor pe serii și locații

[Update – 28/07/2022, ora 16h00] Nu s-a prezentat nimeni la Decanat până la ora 16h00. Ultima posibilitate: doritorii din lista inițială de beneficiari sau din lista de rezerve, să se prezinte mâine, 29/07/2022, orele 10h00 – 11h00, la domnul prodecan Alexandru Amărioarei.


[Update – 28/07/2022, ora 11h15] Au mai rămas 8 locuri de distribuit în tabere (6 Mare – 19-24 august, 1 Munte, 1 Deltă). Cei care mai doresc și se află pe lista inițială de beneficiari sau în lista de rezerve, pot sa vină la Decanat astăzi până la ora 16h00, având asupra lor documentele menționate mai jos. Primul venit primul servit! 🙂


Cei 17 studenți, care își vor alege locurile în tabere, trebuie să aducă și Declarația de consimțământ pentru utilizarea datelor personale, datată și semnată.

Facultatea a mai primit 2 locuri.

Lista locațiilor și a locurilor per locație poate fi consultata aici.

Lista cu beneficiarii pentru taberele studențești 2022 – lista finală cu update de 2 locuri (dupa verificarea finala a mediilor) – Update 26.07 – ora 23h00


Lista cu beneficiarii pentru taberele studențești 2022, dupa contestatii, poate fi consultată aici, iar la acest link se găsește Procesul verbal al contestatiilor.

Locurile de tabără vor fi atribuite efectiv în şedinţă publică, joi, 28 iulie 2022, ora 9:00, în Amfiteatrul Spiru Haret. Studenții trebuie să se prezinte personal, având asupra lor CI şi carnetul de student vizat la zi (ambele documente în original și copie). Prin excepție, studenții care nu se pot prezenta personal, pot împuternici pe altcineva să îi reprezinte la şedinţă publică. În acest caz, reprezentantul va avea asupra lui o împuternicire semnată de studentul pe care îl reprezintă și o copie după CI a acestuia şi după carnetul de student vizat la zi.

În situaţia în care vreun student care se califică să primească loc de tabără renunţă la loc sau nu se prezintă la şedinţa publică de atribuire, locul său va fi preluat de următorul student din listă ş.a.m.d., respectându-se aceeaşi procedură ca mai sus.


 • Lista cu beneficiarii pentru taberele studențești 2022 poate fi consultată aici.
 • La acest link se găsește Procesul verbal privind selecţia studenţilor care să beneficieze de locuri în Programul “Tabere studenţeşti” 2022
 • Contestatiile se vor trimite in termen de 24h, conform Metodologiei, pana in data de 15 iulie 2022, ora 16:00, pe adresa secretariat@fmi.unibuc.ro

[Update – 14/07/2022, ora 11h00] – Nr. matricol 281/2019 nu a bifat „social” in cerere, deci va concura pe locuri standard.

[Update – 13/07/2022, ora 23h00]

In urma sesizărilor primite la secretariat referitoare la fișierul inițial, varianta finală (completă) a listei de cereri depuse pentru taberele studențesti 2022 se găsește aici.

[Update – 13/07/2022, ora 00h45]

 • Cererile depuse pentru taberele studențești 2022 se găsesc aici.
 • Comisia de selecție
  • lect. dr. Anca Dobrovăţ – prodecan 
  • student Liviu Bouruc – membru ASMI
 • Comisia de contestații 
  • lect. dr. Alexandru Amărioarei – prodecan 
  • student Liviu Păun – membru ASMI
 • Comisia de selecție se va întruni online joi, 14 iulie 2022, iar lista cu beneficiarii va fi afișată în aceeași zi.

[Update – 09/07/2022] Numărul de locuri alocate Facultăţii de Matematică și Informatică este 15 (conform documentului de aici).

Studenții care doresc să solicite loc în taberele de vară organizate în cadrul Programului Naţional „Tabere Studenţeşti” – 2022 vor depune cerere tip (Anexa nr.4) la Secretariat, în perioada 05 – 10 iulie 2022, în intervalul de lucru cu publicul.

Cererile pot fi transmise și pe mail la adresasecretariat@fmi.unibuc.ro.

Metodologia privind organizarea taberelor studențești 2022 se poate consulta aici.