Sari la conținut

Prezentare preliminară a tezei de doctorat: drd. Andreea GRECU

Prezentarea rezultatelor preliminare obținute în teza de doctorat

Quantitative and Qualitative Properties in the Study of Evolution Equations

(Proprietăți calitative și cantitative în studiul ecuațiilor de evoluție)

elaborată de drd. Andreea GRECU (conducători științifici C.S. I dr. Ioan Liviu IGNAT, IMAR, și Prof. univ. dr. Liviu MARIN, FMI, UB), va avea loc pe 26 februarie 2021, ora 10:00, presusținere online.

Etichete: