Sari la conținut

Inscrierea la sesiunea de lichidare (01– 04 septembrie 2023) – Formular și termen limită

  • Studenții din ani terminali III (domeniile de licență Matematică, IF,  Informatică, IF și ID)  și IV (domeniul de licență Calculatoare și Tehnologia Informației, IF) și anii II studii universitare de master IF/IFR, anul universitar 2022-2023 se pot înscrie la sesiunea de lichidare până la data de 15.07.2023 21.07.2023 în formularul de mai jos. Chitanța aferentă examenului pentru care se susține restanța va fi încărcată în același formular.

Formular de înscriere la sesiunea de lichidare 01 – 04 septembrie 2023

ATENȚIE! La această sesiune pot participa studenții care au mai rămas cu o singură restanță, la sfârșitul sesiunii din iulie 2023. Prin excepție, mai pot participa la această sesiune de lichidare și studenții care mai au restanțe la: Practică și / sau Activitatea de cercetare în vederea elaborării lucrării de licență/disertație.

ATENȚIE! Accesarea formularului se va face folosind o adresă de Gmail deoarece va trebui să încărcați chitanța.