Sari la conținut

Cursuri opționale pentru anul universitar 2023 – 2024

Pentru alegerea cursurilor opționale din anul universitar 2023-2024 studenții vor folosi platforma optionale.fmi.unibuc.ro. Accesul se face folosind contul instituțional (adresa @s.unibuc.ro și parola corespunzătoare). Pentru probleme întâmpinate cu platforma vă rugăm să ne scrieți la optionale@fmi.unibuc.ro.

Actuala sesiune deschisă pe platforma optionale.fmi.unibuc.ro se adresează studenților de la licență, specializările Matematică-Informatică (anul curent 2, care vor trece în anul 3), Informatică (anii curenți 1 si 2, care vor trece în anii 2 respectiv 3), Tehnologia Informației (anul curent 3, care vor trece în anul 4).

Studenții vor ierarhiza cursurile opționale din semestrul 1 și 2 în ordinea preferințelor (preferința 1 este mai importantă ca preferința 2). Termenul limită pentru alegerea cursurilor opționale este joi, 21 septembrie 2023. Fișele disciplinelor opționale se găsesc în platforma. Studenții care nu formulează opțiuni în termenul stabilit vor fi repartizați din oficiu.

Repartizarea studenților se va face în funcție de punctajul obținut în anul curent 2022-2023. Punctajul unui student într-un an se calculează însumând pentru fiecare disciplină obligatorie din planul de învățământ al anului curent punctajul obținut la acea disciplină. Pentru disciplinele nepromovate punctajul este 0. Pentru disciplinele promovate punctajul se calculează ca produsul dintre nota obținută la examen cu numărul de credite aferente disciplinei. Disciplinele facultative nu se iau în considerare în calculul punctajului.

Pentru a raporta probleme privind platforma vă rugăm să ne contactați la adresa optionale@fmi.unibuc.ro.

Precizări pentru studenții de la Matematică-Informatică, din anul II 2022-2023:

  • Studenții vor folosi platforma numai pentru alegerea opționalelor de Informatică;
  • În anul III 2023-2024, studenții de la domeniul Matematică, specializarea Matematică-Informatică au prevăzut un curs opțional de Informatică pe semestrul I și patru cursuri opționale de Informatică pe semestrul II.
  • În fiecare semestru, un student poate urma cel mult un curs din industrie. Aceste cursuri sunt marcate în platformă cu indicativul [industrie]. Studenții sunt rugați să indice ordinea preferințelor pentru toate cursurile propuse.

Precizări pentru studenții de la Informatică, din anul I 2022-2023:

  • În anul II 2022-2023, studenții de la domeniul Informatică au prevăzut un singur curs opțional pe semestrul I.
  • Cursul opțional de Dezvoltarea Aplicațiilor Web în ASP.NET se va ține la două serii de opțional: la o serie va preda doamna profesoară Cezara Benegui (cursul și laboratoarele vor fi față în față), la o altă serie vor preda specialiști ai firmei Softbinator ajutați de cadre didactice de la FMI (cursul va fi online iar unele laboratoare online, altele față în față). Cele două cursuri sunt marcate în platformă să le puteți diferenția.

Precizări pentru studenții de la Informatică, din anul II 2022-2023:

  • În anul III 2023-2024, studenții de la domeniul Informatică au prevăzute 3 cursuri opționale pe semestrul I și 4 cursuri opționale pe semestrul II.
  • În fiecare semestru, un student poate urma cel mult un curs din industrie. Aceste cursuri sunt marcate în platformă cu indicativul [industrie]. Studenții sunt rugați să indice ordinea preferințelor pentru toate cursurile propuse.

Precizări pentru studenții de la Tehnologia Informației, din anul III 2022-2023:

  • În anul IV 2023-2024, studenții de la domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației au prevăzute pe fiecare semestru un curs opțional antreprenorial, unul de domeniu și unul de specialitate.

Fiecare curs opțional are o limită de studenți care pot fi înrolați la acel curs. În general, această limită este de 120 de studenți dar ea poate suferi modificări în funcție de specificul fiecărui curs. Este posibil ca la unele cursuri să fie înrolați studenți de la mai multe specializări: matematică-informatică, informatică, tehnologia informației.

După prima săptămână de cursuri studenții vor avea posibilitatea să facă cereri de schimbare a unui curs sau a mai multor cursuri opționale. Aceste cereri vor fi acceptate în măsura în care există locuri disponibile la acele cursuri.