Sari la conținut

Cursuri opționale 2023 – 2024 pentru Domeniul Matematică, anul I Master IF 2022 – 2023

Studenţii vor completa online formulare pentru alegerea cursurilor opționale, scriind, în câmpul specific, doar adresele instituţionale (@s.unibuc.ro), până în data de 6 iunie 2023.

Formularele aferente fiecarei specializari:

Fișele disciplinelor opționale pentru fiecare specializare se gasesc aici.

Studenţii care nu formulează opțiuni, în termenul stabilit, vor fi repartizați, din oficiu, la cursurile care școlarizează și mai au locuri libere. Repartizarea finală la cursurile opționale se va face după sesiunea de examene din septembrie 2023, în funcție de situația școlară la sfârșitul anului universitar 2022 – 2023.

Etichete: