Sari la conținut

ANUNȚ – înscriere și plata TAXEI de școlarizare semestrul I, anul universitar 2022-2023, licență ID și master, IFR

Înscrierea studenților de la oricare dintre formele de învățământ în anul universitar 2022-2023 se face la Secretariat, până la data de 31 octombrie 2022. Pe lângă fișa de înscriere, studenții cu taxă trebuie să transmită și dovada plății taxei de studiu pentru semestrul I.

Taxa se poate achita:

  a) prin transfer bancar în contul Universității din București deschis la BCR:

IBAN: RO65RNCB0076010452620108

pentru programul de licență Informatică ID/

programul de master Baze de date și tehnologii software IFR

    b) sau  la casieria Universităţii din București, Șoseaua Panduri nr. 90, sect. 5.

Pe chitanță trebuie să apară menționat “taxă de studii universtare de licență ID sau master IFR pentru Facultatea de Matematică și Informatică” (în funcție de situația în care se încadrează fiecare student), numele și prenumele studentului, anul de studii și programul de studii.

Facultatea de Matematică și Informatică

    Taxe de studii pentru licență si master, anul universitar 2022 – 2023

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este image.png