Finalizare studii 2020

Finalizare studii septembrie 2020

Vor fi afișate programările și detaliile de conectare. Regulamentele pot fi consultate aici. Lucrarea de finalizare a studiilor poate fi susținută doar de studenții integraliști; listele vor fi actualizate în concordanță.

Absolvenții care doresc să susțină examenul de licență/disertatie trebuie să trimită până pe 9 septembrie, ora 23.59 pe adresa licenta_2020@fmi.unibuc.ro un email cu subiectul „Licenta-nume-prenume-lucrare”/”Disertatie-nume-prenume-lucrare” care să conțină:

 • numele complet,
 • numele profesorului coordonator,
 • titlul lucrării de licent,
 • promoția din care face parte,
 • lucrarea trebuie atașată în format pdf cu numele „nume_absolvent_licenta,
 • referatul profesorului coordonator atașată în format pdf cu numele „nume_absolvent_referat”.

Actele pentru secretariat vor fi trimise într-un email separat cu subiectul „Licenta-nume-prenume-acte”/ „Disertatie-nume-prenume-acte” până la date de 14 septembrie, ora 12.00.

Calendar

 • 7 – 9 septembrie, ora 23.59: Trimiterea tezelor de licență și disertație în format electronic
 • 7 – 14 septembrie, ora 12.00: Inscrieri licență și disertație (acte)
 • 15 septembrie: SUSTINEREA EXAMENELOR DE FINALIZARE (susținerea se va face online)

Finalizare studii iulie 2020

Regulamente

Ghidul FMI pentru redactarea lucrării de finalizare a studiilor este disponibil aici.

Calendar

 • 25.06.2020 – 3.07.2020: transmiterea lucrărilor de licență/proiectelor de diplomă/disertațiilor, a referatelor coordonatorilor si a declaratiei de autenticitate în format electronic; absolvenții din promoțiile anterioare vor completa formulare speciale și vor primi în timp util adrese instituționale temporare; formularele de înscriere pot fi accesate aici.
 • 25.06.2020 – 10.07.2020: transmiterea dosarului de înscriere în format electronic; absolvenții din promoțiile anterioare vor completa formulare speciale și vor primi în timp util adrese instituționale temporare; formularele de înscriere pot fi accesate aici.
 • Examenul va fi online și va fi înregistrat conform procedurii UB.
 • 14-15.07.2020: prezentarea și susținerea disertației (proba unică)
 • 16-17.07.2020: prezentarea și susținerea lucrării de licență/proiectului de diploma (proba unică)
 • Documentele în orginal se depun la secretariat până în momentul eliberării adeverinței de licență, respectiv disertație, dar nu mai târziu de 30.09.2020.

Descărcare documente utile

Dosarul de înscriere

 • Fișa de înscriere (va fi transmisă de absolvent în format electronic);
 • Diploma de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul (pentru promoția curentă va fi adaugata la dosar de catre secretarul de an; absolvenții din promoțiile anterioare o vor încarca în format electronic);
 • 2 fotografii color, pe hârtie fotografică, dim.3/4 (vor fi aduse de absolvent la ridicarea adeverintei de licenta);
 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul (pentru promoția curentă va fi adaugata la dosar de catre secretarul de an; absolvenții din promoțiile anterioare o vor încarca în format electronic);
 • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (unde este cazul) (pentru promoția curentă va fi adăugată la dosar de către secretarul de an; absolvenții din promoțiile anterioare o vor încarca în format electronic);
 • Copie CI (va fi transmisă de absolvent în format electronic);
 • Declarația pe propria răspundere că lucrarea de licenţă este rezultatul muncii studentului (va fi transmisă de absolvent în format electronic);
 • Lucrarea de licență/proiectul de diplomă/ disertația și referatul coordonatorului științific (în format pdf ) (vor fi transmise de absolvent);
 • Fișa de lichidare (va fi transmisă de absolvent în format electronic).

Dosarul de înscriere pentru susținerea examenului de licență conține și

 • Certificatul de competență lingvistică – copie certificată conform cu originalul (pentru promoția curentă va fi adăugată la dosar de către secretarul de an; absolvenții din promoțiile anterioare o vor încarca în format electronic);

Dosarul de înscriere pentru susținerea examenului de disertație conține și

 • Diploma de licență – copie certificată conform cu originalul (pentru promoția curentă va fi adaugata la dosar de catre secretarul de an; absolvenții din promoțiile anterioare o vor încarca în format electronic).

În atenția candidaților înscriși la examenele de finalizare a studiilor

Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolventilor: absolventi.unibuc.ro