Finalizare studii 2020

Ghidul FMI pentru redactarea lucrării de finalizare a studiilor este disponibil aici.

Calendar

 • 25.06.2020 – 3.07.2020: transmiterea lucrărilor de licență/proiectelor de diplomă/disertațiilor, a referatelor coordonatorilor si a declaratiei de autenticitate în format electronic; absolvenții din promoțiile anterioare vor completa formulare speciale și vor primi în timp util adrese instituționale temporare; formularele de înscriere pot fi accesate aici.
 • 25.06.2020 – 10.07.2020: transmiterea dosarului de înscriere în format electronic; absolvenții din promoțiile anterioare vor completa formulare speciale și vor primi în timp util adrese instituționale temporare; formularele de înscriere pot fi accesate aici.
 • Examenul va fi online și va fi înregistrat conform procedurii UB.
 • 14-15.07.2020: prezentarea și susținerea disertației (proba unică)
 • 16-17.07.2020: prezentarea și susținerea lucrării de licență/proiectului de diploma (proba unică)
 • Documentele în orginal se depun la secretariat până în momentul eliberării adeverinței de licență, respectiv disertație, dar nu mai târziu de 30.09.2020.

Descărcare documente utile

Dosarul de înscriere

 • Fișa de înscriere (va fi transmisă de absolvent în format electronic);
 • Diploma de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul (pentru promoția curentă va fi adaugata la dosar de catre secretarul de an; absolvenții din promoțiile anterioare o vor încarca în format electronic);
 • 2 fotografii color, pe hârtie fotografică, dim.3/4 (vor fi aduse de absolvent la ridicarea adeverintei de licenta);
 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul (pentru promoția curentă va fi adaugata la dosar de catre secretarul de an; absolvenții din promoțiile anterioare o vor încarca în format electronic);
 • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (unde este cazul) (pentru promoția curentă va fi adăugată la dosar de către secretarul de an; absolvenții din promoțiile anterioare o vor încarca în format electronic);
 • Copie CI (va fi transmisă de absolvent în format electronic);
 • Declarația pe propria răspundere că lucrarea de licenţă este rezultatul muncii studentului (va fi transmisă de absolvent în format electronic);
 • Lucrarea de licență/proiectul de diplomă/ disertația și referatul coordonatorului științific (în format pdf ) (vor fi transmise de absolvent);
 • Fișa de lichidare (va fi transmisă de absolvent în format electronic).

Dosarul de înscriere pentru susținerea examenului de licență conține și

 • Certificatul de competență lingvistică – copie certificată conform cu originalul (pentru promoția curentă va fi adăugată la dosar de către secretarul de an; absolvenții din promoțiile anterioare o vor încarca în format electronic);

Dosarul de înscriere pentru susținerea examenului de disertație conține și

 • Diploma de licență – copie certificată conform cu originalul (pentru promoția curentă va fi adaugata la dosar de catre secretarul de an; absolvenții din promoțiile anterioare o vor încarca în format electronic).

În atenția candidaților înscriși la examenele de finalizare a studiilor

Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolventilor: absolventi.unibuc.ro