Finalizare studii

2020-2021

Finalizare studii februarie 2021

ATENTIE! Pentru sustinerea online a licentei / disertatiei, este OBLIGATORIE o adresa de email institutionala (de formatul @my.fmi.unibuc.ro sau @s.unibuc.ro). In lipsa unei astfel de adrese trebuie sa solicitati reactualizarea adresei de formatul @my.fmi.unibuc.ro printr-un email la adresa mihaita.dragan@fmi.unibuc.ro.

Calendar:

 • 31.01.2021 – termen limita pentru incarcarea lucrarilor de licenta / proiectelor de diploma / disertatiilor (pentru comisii)
 • 06.02.2021 – termen limita pentru incarcarea tuturor documentelor de inscriere la licenta / disertatie (pentru secretariat)
 • 09.02.2021 – sustinerea examenelor (online)

ATENTIE!

Documentele incarcate in formularul pentru licenta / proiect de diploma vor fi denumite astfel:

 • Nume Prenume – licenta (pentru lucrarea de licenta / proiectul de diploma)
 • Nume Prenume – referat (pentru referatul profesorului coordonator)
 • Nume Prenume – declaratie de autenticitate
 • Nume Prenume – documente inscriere licenta (pentru arhiva ce va contine toate documente cerute pentru inscriere, cu exceptia lucrarii de licenta).

Incarcare lucrari de licenta / proiecte de diploma (termen 31.01.2021)

Incarcare documente finalizare studii de licenta (termen 06.02.2021)

Documentele incarcate in formularul pentru disertatie vor fi denumite astfel:

 • Nume Prenume – disertatie (pentru lucrarea de disertatie)
 • Nume Prenume – referat (pentru referatul profesorului coordonator)
 • Nume Prenume – declaratie de autenticitate
 • Nume Prenume – documente inscriere disertatie (pentru arhiva ce va contine toate documente cerute pentru inscriere, cu exceptia lucrarii de disertatie).

Incarcare lucrari de disertatie (termen 31.01.2021)

Incarcare documente finalizare studii de master (termen 06.02.2021)

Conținutul dosarului de înscriere.

Descărcare documente utile

Trimiterea cererii de licenta/disertatie – termen: 15 decembrie 2020

Lista profesori coordonatori (pot fi contactate si cadre didactice care nu apar in aceasta lista)

2019-2020

Finalizare studii septembrie 2020

Vor fi afișate programările și detaliile de conectare. Regulamentele pot fi consultate aici. Lucrarea de finalizare a studiilor poate fi susținută doar de studenții integraliști; listele vor fi actualizate în concordanță.

Absolvenții care doresc să susțină examenul de licență/disertatie trebuie să trimită până pe 9 septembrie, ora 23.59 pe adresa licenta_2020@fmi.unibuc.ro un email cu subiectul „Licenta-nume-prenume-lucrare”/”Disertatie-nume-prenume-lucrare” care să conțină:

 • numele complet,
 • numele profesorului coordonator,
 • titlul lucrării de licent,
 • promoția din care face parte,
 • lucrarea trebuie atașată în format pdf cu numele „nume_absolvent_licenta,
 • referatul profesorului coordonator atașată în format pdf cu numele „nume_absolvent_referat”.

Actele pentru secretariat vor fi trimise într-un email separat cu subiectul „Licenta-nume-prenume-acte”/ „Disertatie-nume-prenume-acte” până la date de 14 septembrie, ora 12.00.

Calendar

 • 7 – 9 septembrie, ora 23.59: Trimiterea tezelor de licență și disertație în format electronic
 • 7 – 14 septembrie, ora 12.00: Inscrieri licență și disertație (acte)
 • 15 septembrie: SUSTINEREA EXAMENELOR DE FINALIZARE (susținerea se va face online)

Finalizare studii iulie 2020

Regulamente

Ghidul FMI pentru redactarea lucrării de finalizare a studiilor este disponibil aici.

Calendar

 • 25.06.2020 – 3.07.2020: transmiterea lucrărilor de licență/proiectelor de diplomă/disertațiilor, a referatelor coordonatorilor si a declaratiei de autenticitate în format electronic; absolvenții din promoțiile anterioare vor completa formulare speciale și vor primi în timp util adrese instituționale temporare; formularele de înscriere pot fi accesate aici.
 • 25.06.2020 – 10.07.2020: transmiterea dosarului de înscriere în format electronic; absolvenții din promoțiile anterioare vor completa formulare speciale și vor primi în timp util adrese instituționale temporare; formularele de înscriere pot fi accesate aici.
 • Examenul va fi online și va fi înregistrat conform procedurii UB.
 • 14-15.07.2020: prezentarea și susținerea disertației (proba unică)
 • 16-17.07.2020: prezentarea și susținerea lucrării de licență/proiectului de diploma (proba unică)
 • Documentele în orginal se depun la secretariat până în momentul eliberării adeverinței de licență, respectiv disertație, dar nu mai târziu de 30.09.2020.

Descărcare documente utile

Dosarul de înscriere

 • Fișa de înscriere (va fi transmisă de absolvent în format electronic);
 • Diploma de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul (pentru promoția curentă va fi adaugata la dosar de catre secretarul de an; absolvenții din promoțiile anterioare o vor încarca în format electronic);
 • 2 fotografii color, pe hârtie fotografică, dim.3/4 (vor fi aduse de absolvent la ridicarea adeverintei de licenta);
 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul (va fi transmisă de absolvent în format electronic);
 • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (unde este cazul) (va fi transmisă de absolvent în format electronic);
 • Copie CI (va fi transmisă de absolvent în format electronic);
 • Declarația pe propria răspundere că lucrarea de licenţă este rezultatul muncii studentului (va fi transmisă de absolvent în format electronic);
 • Lucrarea de licență/proiectul de diplomă/ disertația și referatul coordonatorului științific (în format pdf ) (vor fi transmise de absolvent);
 • Fișa de lichidare (va fi transmisă de absolvent în format electronic).

Dosarul de înscriere pentru susținerea examenului de licență conține și

 • Certificatul de competență lingvistică – copie certificată conform cu originalul (pentru promoția curentă va fi adăugată la dosar de către secretarul de an; absolvenții din promoțiile anterioare o vor încarca în format electronic);

Dosarul de înscriere pentru susținerea examenului de disertație conține și

 • Diploma de licență – copie certificată conform cu originalul (pentru promoția curentă va fi adaugata la dosar de catre secretarul de an; absolvenții din promoțiile anterioare o vor încarca în format electronic).

În atenția candidaților înscriși la examenele de finalizare a studiilor

Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolventilor: absolventi.unibuc.ro