Sari la conținut

Proceduri pentru desfășurarea activităților de predare online

Ca urmare a hotararilor luate la nivelul Universitatii din Bucuresti, a fost adoptata urmatoarea procedura cadru pentru desfasurarea sesiunii in regim online FMI-procedură-examene-online. Procedura este completata de urmatoarele precizari: FMI-precizari-examene-online. Gasiti mai jos calendarul modificat. Pentru o buna desfasurare a examenelor online rugam toti studentii sa isi activeze conturile institutionale (@s.unibuc.ro si @my.fmi.unibuc.ro) si sa verifice inscrierea in platforma Moodle.

Calendarul modificat:

a) restanțe din anii neterminali sem. I: 31.05-7.06
b) examene/colocvii/verificari la anii neterminali sem. II: 31.05-30.06
c) examene/colocvii/verificari la anii terminali sem. II: 11.05-20.06
d) restanțe/reexaminari la anii terminali: 11.05-30.06
e) in cazuri excepționale, titularul de curs, in urma consultarii studenților afectați, prin reprezentanții acestora, poate solicita susținerea evaluarii dupa 30.06.

Precizari suplimentare pentru anii terminali:

a) Studentilor din anii terminali li se va oferi posibilitatea de a sustine in perioada 11.05-30.06 cate 3 examene la fiecare materie din semestrul II anul curent.
b) Restantele din semestrul I 2019-2020 se vor programa in perioada 11.05-17.05.
c) Pentru examenele din semestrul II exista flexibilitate, dar dorim sa existe o programare formala in perioada 18.05-20.06 pentru examene si verificari.
d) Restantele din semestrul II anul curent pot fi programate in toata perioada 11.05-30.06. Fiecare profesor va stabili programarea dupa terminarea examenului curent.
e) Reexaminarile pentru examenele din semestrele I si II anul curent pot fi programate in toata perioada 11.05-30.06, dupa sustinerea restantelor.
f) Studentii din anii terminali care au restante din anii anteriori le sustin impreuna cu examenele curente de la anii respectivi. Restantele la materiile care nu mai apar in planurile de invatamant actuale, vor fi programate in functie de solicitari.
g) Pentru finalizarea activitatii de cercetare in vederea elaborarii lucrarii de licenta/disertatie se vor transmite secretarului de an adeverinte semnate electronic de profesorul coordonator pana la data de 25.06.

Examenele de finalizare a licenta/disertatie vor putea fi sustinute in luna iulie online sau fata in fata, in functie de evolutia situatiei de criza.