Cazare

Procedura de cazare pentru semestrul I, anul universitar 2020-2021

Studenții, inclusiv candidații declarați admiși în Facultatea de Matematică şi Informatică la concursurile din lunile iulie şi septembrie 2020, forma de învățământ cu frecvență, pot depune cereri de cazare prin formularul

Cerere cazare

până pe 23.09.2020, ora 12.00. Atenție! Deoarece vi se solicită încărcarea unor documente justificative, formularul necesită conectarea cu un cont de Gmail.

Afișarea listelor inițiale cu beneficiarii locurilor de cazare se va face în data de 25.09.2020. Listele finale, după verificarea de către studenți / candidați a corectitudinii datelor și semnalarea eventualelor inadvertențe, vor fi afișate pe site și trimise la Rectoratul UB în data de 26.09.2020.

Modul în care vor fi prelucrate datele personale poate fi consultat aici.

Repartizarea locurilor de cazare se va face pe baza priorităților, a punctajului de clasificare (respectiv a mediei de admitere) și în limita numărului de locuri. 

Precizări:

 • Detalii despre calculul punctajului de clasificare se găsesc aici  .
 • Au dreptul să opteze pentru cazare socială / situaţii speciale următoarele categorii de studenți / candidații declarați admiși:
  1. orfani de unul sau ambii părinți;
  2. proveniți de la Casele de copii sau din plasament familial;
  3. familiile de studenți (ambii soți studenți la Universitatea din București);
  4. necăsătoriți care au în întreținere copii și locuiesc împreună cu aceștia;
  5. cu handicap grav sau accentuat, conform legii 448/2006;
  6. care suferă de bolile cronice enumerate în HG 558/1998, anexa II, art. 8, lit. C, pentru criteriul medical;
  7. cu situații sociale dificile (venitul mediu lunar net pe membru de familie mai mic decât salariul minim net pe economie), pentru care dosarul va conține (pentru ei, părinți sau alți membri ai familiei):
   1. adeverința de venituri (taloane de pensie, adeverințe de salariu, adeverințe de șomaj, etc.) pe lunile mai, iunie şi iulie 2020;
   2. adeverință fiscală pentru cei care realizează venituri din alte surse decât cele de la punctul 1;
   3. adeverința de venituri agricole (pentru cei din mediul rural);
   4. declarații notariale pentru cei ce nu realizează nici un fel de venituri;
   5. adeverințe de elevi/studenți, pentru frați și/sau surori;
   6. copii după certificatele de naștere pentru frați şi / sau surori școlari sau preșcolari;
   7. alte documente justificative, după caz (adeverinţe judecătoreşti, certificate de căsătorie, etc.)
  8. studenții și doctoranzii străini cu frecvență, bursieri ai statului român sau etnici români (începând cu anul II de studiu).
 • În semestrul I au prioritate la cazare și studenții care nu dețin condiții optime de studiu la domiciliu conform Procedurii de cazare 2020 – 2021 (paragraful A.1.c). Aceștia pot beneficia de dreptul la cămin încărcând în formular o declarație pe proprie răspundere prin care justifică încadrarea în această categorie, împreună cu dovada/dovezile lipsei condițiilor optime de studiu la domiciliu:
  1. număr mare de persoane care locuiesc la respectivul domiciliu raportat la numărul de camere;
  2. lipsa mijloacelor tehnice necesare activității online;
  3. desfășurarea deficitară a activității online la domiciliu, în mod repetat, din motive neimputabile studentului;
  4. alte motive întemeiate.
 • Studenții și doctoranzii străini cu frecvență, bursieri ai statului român sau etnicii români admiși în anul I 2020-2021 vor fi cazați de către Direcția Relații Internaționale.   
 • Observație: Toate actele doveditoare se vor încărca arhivate, în formularul destinat înscrierii, la secțiunea destinată acestora.

Pentru alte informații utile (metodologia UB, calendarul general de cazare UB, etc.) urmăriți pagina oficială a Direcției cămine-cantine și activități studențești, secțiunea Cazare.

Pentru întrebări puteți consulta pagina de întrebări frecvente sau o puteți contacta pe dna. prodecan Anca Dobrovăț pe adresa: anca.dobrovat@fmi.unibuc.ro