Cazare

Calendarul de cazare – FMI

Calendarul cazării pentru anul universitar 2021 – 2022, pe FMI, este următorul:

Calendar cazare FMI

Închiderea formularului de cazare

20 septembrie 2021, ora 14:00

Verificarea documentelor trimise

20 – 21 septembrie

Afișarea listelor inițiale după completarea formularului

20 septembrie

Afișarea listelor finale și a repartizării locurilor pe ani de studii și specializări

22 septembrie

Ședințele publice de repartizare a locurilor

23 – 24 septembrie

Depunere cereri cazare

 • Cererea de cazare poate fi descărcată de aici (în format editabil) sau de aici (în format PDF).
  • Aceasta va trebui adusă, în original, la ședința de repartizare a locurilor în câmin.
 • Studenții, inclusiv candidații declarați admiși la Facultatea de Matematică şi Informatică în urma concursurile de admitere din lunile iulie şi septembrie 2021, forma de învățământ cu frecvență, pot depune cereri de cazare prin formularul acesta până pe 20.09.2021, ora 14:00.
  • Toate actele doveditoare se vor încărca, arhivate, în formularul destinat înscrierii, la secțiunea destinată acestora.
  • Atenție! Deoarece vi se solicită încărcarea unor documente justificative, formularul necesită conectarea cu un cont de Gmail.
 • Repartizarea locurilor de cazare se va face pe baza priorităților, a punctajului de clasificare (respectiv a mediei de admitere) și în limita numărului de locuri disponibile.

Precizări:

 • Detalii despre calculul punctajului de clasificare se găsesc aici  .
 • Au dreptul să opteze pentru cazare socială / situaţii speciale următoarele categorii de studenți / candidații declarați admiși:
  1. orfani de unul sau ambii părinți;
  2. proveniți de la Casele de copii sau din plasament familial;
  3. familiile de studenți (ambii soți studenți la Universitatea din București);
  4. necăsătoriți care au în întreținere copii și locuiesc împreună cu aceștia;
  5. cu handicap grav sau accentuat, conform legii 448/2006;
  6. care suferă de bolile cronice enumerate în HG 558/1998, anexa II, art. 8, lit. C, pentru criteriul medical;
  7. cu situații sociale dificile (venitul mediu lunar net pe membru de familie mai mic decât salariul minim net pe economie), pentru care dosarul va conține (pentru ei, părinți sau alți membri ai familiei):
   1. adeverința de venituri (taloane de pensie, adeverințe de salariu, adeverințe de șomaj, etc.) pe lunile mai, iunie şi iulie 2021;
   2. adeverință fiscală pentru cei care realizează venituri din alte surse decât cele de la punctul 1;
   3. adeverința de venituri agricole (pentru cei din mediul rural);
   4. declarații notariale pentru cei ce nu realizează nici un fel de venituri;
   5. adeverințe de elevi/studenți, pentru frați și/sau surori;
   6. copii după certificatele de naștere pentru frați şi / sau surori școlari sau preșcolari;
   7. alte documente justificative, după caz (adeverinţe judecătoreşti, certificate de căsătorie, etc.)
  8. studenții și doctoranzii străini cu frecvență, bursieri ai statului român sau etnici români (începând cu anul II de studiu).

Informații generale