Sari la conținut

Cazare

ETAPA III

ATENȚIE! Repartizarea locurilor de cazare în etapa a III-a se face de către Comisia Centrală de Cazare a UB.

Studenții care solicită loc de cazare în Etapa a III-a vor completa formularul de cazare, online, în perioada 11.10.2021 – 12.10.2021.

Formularul de cazare poate fi accesat aici.

Locurile de cazare disponibile pentru etapa a III-a sunt:

 • Cămin A 1 Grozăvești- 10 locuri
 • Cămin A Grozăvești- 23 locuri
 • Cămin C Grozăvești- 26 locuri
 • Cămin D Grozăvești- 13 locuri
 • Cămin Fundeni- 34 locuri
 • Cămin Mihail Kogălniceanu A – 11 locuri
 • Cămin Mihail Kogălniceanu B – 23 locuri
 • Cămin Theodor Pallady 2- 10 locuri
 • Cămin Poligrafie- 55 locuri
 • Cămin Stoian Militaru- 3 locuri
 • Cămine Măgurele- 20 locuri

Comisia Centrală de cazare redistribuie în etapa a III-a locurile rămase disponibile ținând cont de toate criteriile din etapele anterioare.

La etapa a III-a de cazare pot participa studenții care nu au primit loc în etapele anterioare, inclusiv cei care desfășoară exclusiv activități educaționale online, precum și cei care au primit loc, dar vor să îl schimbe, indiferent dacă s-au cazat sau nu.

Pentru mai multe informații puteți accesa pagina UB dedicată cazării:

https://unibuc.ro/student-ub/campus/metodologie-si-reguli-de-cazare/.

Lista locurilor primite pentru redistribuire se găsește aici.

UPDATE 04.10: FORMULAR REDISTRIBUIRE LOC CAZARE

În atenția studenților Facultății de Matematică și Informatică care nu au primit un loc de cazare în prima etapă sau care, deși au primit un loc de cazare, nu doresc să îl ocupe în continuare pot completa formularul de redistribuire până mâine, 5.10.2021, ora 8:00, completând următorul formular:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUYKeDLbA51R3sf4db14it4NqnmtF0LTN8AjTZVJrA-w0jpg/viewform

REPARTIZARE LOCURI IN CAMINE – ETAPA I

Rezultate distribuiri cazări anul universitar 2021-2022: fiecărui student i s-a transmis locul repartizat și un cod unic pe e-mail-ul cu care s-a înscris în formularul de cazare.
Cei care nu au primit mail nu au loc de cazare în căminele UB.

Puteți verifica și în lista de mai jos codul primit:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mADdP-MrgJNaWZook4hF32rSzhqgiPut/edit?usp=sharing&ouid=104986099073711345381&rtpof=true&sd=true

Urmează a fi definitivată procedura de cazare în Grozăvești și pentru studenții care au primit pe e-mail codurile următoare:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15yyXNkL0-jvXaMW4708JwNFz_VAkm_7o/edit?usp=sharing&ouid=104986099073711345381&rtpof=true&sd=true

Menționăm faptul că un loc a fost ocupat de către un alt student UB conform criteriilor din metodologie.

UPDATE 23.09, 17:00: PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA LOCURILE DE CAZARE ALOCATE FMI

Cazarea studenților pentru perioada anului universitar, se va face în funcție de situația individuală a vaccinării exprimată prin categoriile A sau B și în baza listelor obținute în baza formularului aplicat de către Universitatea din București.

În căminele cu grup sanitar propriu (A1, Pallady 2, Fundeni, Stoian Militaru, Măgurele, Gaudeamus) studenții cazați în aceeași cameră trebuie să facă parte din aceeași categorie (A sau B)

În căminele cu grupuri sanitare comune, etajele au fost împărțite după cum urmează:

 • Categoria A : Cămin A Grozăvești – etajul P,1,2,3,4,5; Căminul C Grozăvești – etajul 1,2,4; M. Kogălniceanu A – etajul 1,2; M. Kogălniceanu B – etajul 1,2.
 • Categoria B: Căminul D Grozăvești – etajul P,1,2,3,4,5 , Căminul C Grozăvești – etajul P,3,5; Căminul Poligrafie – etajul P,1,2; Căminul M. Kogălniceanu A – etajul 3,4; Căminul M. Kogălniceanu B – etajul 3,4.

PRECIZARE: Cazarea studenților repartizați în căminul Stoian Militaru, scara 1, se va face începând cu data de 04 octombrie 2021, dată la care va fi finalizată instalarea mobilierului.

Toți studenții cazați pe un anumit etaj trebuie să facă parte din aceeași categorie care a fost destinată etajului respectiv.

Mai jos puteți vedea cele 240 de locuri alocate Facultății de Matematică și Informatică:

Lista tuturor celor care au completat formularul de cazare (excepție fac doctoranzii și cadrele didactice tinere) se găsește aici.

UPDATE 20.09, 14:00: ATENȚIE! PRECIZĂRI IMPORTANTE CAZARE

Ca urmare a condiției pandemice actuale, ședința fizică pentru cazarea la cămine nu va mai avea loc. Repartizarea locurilor se va face de către Comisia de cazare, în conformitate cu reglementările în vigoare, metodologia de cazare UB și procedura de cazare FMI. 

Listele de repartizare vor fi postate pe site-ul facultății în data de 24.09. Acestea vor conține asocieri de tipul cod – cameră, codul fiind transmis studentului pe adresa de mail din cerere.

De asemenea, studenții vor primi în cursul acestei zile, 20.09, un formular pe adresa de email din cerere pentru alegerea colegului de cameră, dacă își doresc și în limita posibilităților de cazare. Termenul de completare este de 22.09 ora 23:59.

ATENTIE! PRECIZARI IMPORTANTE DIN PARTEA RECTORATULUI UB

Pentru a crește gradul de protecție al studenților în contextul epidemiologic  actual, studenții care urmează să solicite sau care deja au solicitat un loc de cazare în căminele Universității din București pentru perioada anului universitar 2021-2022, vor completa, în funcție de anul de studii, formularul privind situația individuală a vaccinării împotriva Covid 19, astfel:

Studenții care nu vor face dovada vaccinării cu schema completă sau a imunizării prin boală vor fi considerați ca fiind nevaccinați.

Formularul trebuie completat de toți studenții care solicită un loc de cazare până la data de 21.09.2021.

Vom reveni cu detalii referitoare la perioada de repartizare efectiva a locurilor: 23 – 24 septembrie.

Calendarul de cazare – FMI

Calendarul cazării pentru anul universitar 2021 – 2022, pe FMI, este următorul:

Calendar cazare FMI

Închiderea formularului de cazare

20 septembrie 2021, ora 14:00

Verificarea documentelor trimise

20 – 21 septembrie

Afișarea listelor inițiale după completarea formularului

20 septembrie

Afișarea listelor finale și a repartizării locurilor pe ani de studii și specializări

22 septembrie

Ședințele publice de repartizare a locurilor

23 – 24 septembrie

Afișarea listelor de repartizare

24 septembrie

Depunere cereri cazare

 • Cererea de cazare poate fi descărcată de aici (în format editabil) sau de aici (în format PDF).
  • Aceasta va trebui adusă, în original, la ședința de repartizare a locurilor în câmin.

   (Vedeți noile precizări de mai sus.)

 • Studenții, inclusiv candidații declarați admiși la Facultatea de Matematică şi Informatică în urma concursurile de admitere din lunile iulie şi septembrie 2021, forma de învățământ cu frecvență, pot depune cereri de cazare prin formularul acesta până pe 20.09.2021, ora 14:00.
  • Toate actele doveditoare se vor încărca, arhivate, în formularul destinat înscrierii, la secțiunea destinată acestora.
  • Atenție! Deoarece vi se solicită încărcarea unor documente justificative, formularul necesită conectarea cu un cont de Gmail.
 • Repartizarea locurilor de cazare se va face pe baza priorităților, a punctajului de clasificare (respectiv a mediei de admitere) și în limita numărului de locuri disponibile.

Precizări:

 • Detalii despre calculul punctajului de clasificare se găsesc aici  .
 • Au dreptul să opteze pentru cazare socială / situaţii speciale următoarele categorii de studenți / candidații declarați admiși:
  1. orfani de unul sau ambii părinți;
  2. proveniți de la Casele de copii sau din plasament familial;
  3. familiile de studenți (ambii soți studenți la Universitatea din București);
  4. necăsătoriți care au în întreținere copii și locuiesc împreună cu aceștia;
  5. cu handicap grav sau accentuat, conform legii 448/2006;
  6. care suferă de bolile cronice enumerate în HG 558/1998, anexa II, art. 8, lit. C, pentru criteriul medical;
  7. cu situații sociale dificile (venitul mediu lunar net pe membru de familie mai mic decât salariul minim net pe economie), pentru care dosarul va conține (pentru ei, părinți sau alți membri ai familiei):
   1. adeverința de venituri (taloane de pensie, adeverințe de salariu, adeverințe de șomaj, etc.) pe lunile mai, iunie şi iulie 2021;
   2. adeverință fiscală pentru cei care realizează venituri din alte surse decât cele de la punctul 1;
   3. adeverința de venituri agricole (pentru cei din mediul rural);
   4. declarații notariale pentru cei ce nu realizează nici un fel de venituri;
   5. adeverințe de elevi/studenți, pentru frați și/sau surori;
   6. copii după certificatele de naștere pentru frați şi / sau surori școlari sau preșcolari;
   7. alte documente justificative, după caz (adeverinţe judecătoreşti, certificate de căsătorie, etc.)
  8. studenții și doctoranzii străini cu frecvență, bursieri ai statului român sau etnici români (începând cu anul II de studiu).

Informații generale


EnglishRomanian