Sari la conținut

În atenția studenților din anii terminali, Licenta si Master, anul universitar 2022 – 2023 – Depuneri cereri de prelungire a școlarității

Studenții din anii terminali, Licență și Master, care doresc prelungirea scolaritatii, vor completa formularul de mai jos până la data de 20 septembrie 2023. În formular se va atașa și cererea tip completată, datată și semnată.

Încarcare cereri de prelungire de scolaritate in anul universitar 2023 – 2024

ATENTIE!

  1. Întrucât este necesară încărcarea unui document, formularele sunt accesibile doar cu o adresă de tip my.fmi.unibuc.ro sau adresa de gmail!

2. Pot solicita prelungirea școlarității în anul universitar 2023 – 2024 studenții din anii terminali, anul universitar 2022 – 2023, care mai au un număr de 1 – 5 restanțe.   „Prin excepție, se pot înscrie la Prelungire de școlaritate în anul universitar 2023-2024 și studenții din anii terminali, studii universitare de licență (IF; ID) și studii universitare de master (IF, IFR), care pe lângă cele 1-5 restanțe, prevăzute în Regulamentul de activitate profesională a studenților, mai au restanțe la: Practică și / sau Activitatea de cercetare în vederea elaborării lucrării de licență/disertație, la sfârșitul sesiunii din iulie 2023/sesiunii de lichidare din septembrie 2023” , conform derogării aprobate de Consiliul facultății din 13.06.2023.