Sari la conținut

ANUNȚ – plata TAXEI de școlarizare semestrul II, anul universitar 2022-2023, licență ID și master, IFR

Taxa de școlarizare pentru semestrul II se poate achita până la data de 30.03.2023:

  a) prin transfer bancar în contul Universității din București deschis la BCR:

IBAN: RO65RNCB0076010452620108

pentru programul de licență Informatică ID/

programul de master Baze de date și tehnologii software IFR

    b) sau  la casieria Universităţii din București, Șoseaua Panduri nr. 90, sect. 5.

Pe chitanță trebuie să apară menționat “taxă de studii universtare de licență ID sau master IFR pentru Facultatea de Matematică și Informatică” (în funcție de situația în care se încadrează fiecare student), numele și prenumele studentului, anul de studii și programul de studii.

Facultatea de Matematică și Informatică

    Taxe de studii pentru licență si master, anul universitar 2022 – 2023

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este image.png