Sari la conținut

ANUNȚ- plata TAXEI de restanțe/diferențe pentru sesiunile de vară, anul universitar 2022-2023, licență și master, IF

Taxele pentru  restanțele/diferențele aferente sesiunilor de vară se pot achita :

  •  prin transfer bancar în contul Universității din București deschis la BCR:

IBAN: RO75RNCB0076010452620316

pentru licență IF și master IF   

  •  sau  la casieria Universităţii din București, Șoseaua Panduri nr. 90, sect. 5.

Pe chitanță trebuie să apară menționat “taxă de restanță/diferență Licență IF sau Master IF pentru Facultatea de Matematică și Informatică” (în funcție de situația în care se încadrează fiecare student), numele și prenumele studentului, anul de studii și programul de studii.