Sari la conținut

ANUNȚ- plata TAXEI de restanțe/diferențe pentru sesiunile de vară, anul universitar 2022-2023, licență ID și master, IFR

Taxele pentru  restanțele/diferențele aferente sesiunilor de vară se pot achita :

  • prin transfer bancar în contul Universității din București deschis la BCR:

IBAN: RO65RNCB0076010452620108

pentru programul de licență Informatică ID/ programul de master Baze de date și tehnologii software IFR

  •  sau  la casieria Universităţii din București, Șoseaua Panduri nr. 90, sect. 5.

Pe chitanță trebuie să apară menționat “taxă de restanță/diferență, licență ID sau master IFR pentru Facultatea de Matematică și Informatică” (în funcție de situația în care se încadrează fiecare student), numele și prenumele studentului, anul de studii și programul de studii.