Sari la conținut

Susținerea publică a tezei de doctorat: drd. Ioana E. DĂNILĂ (CERNAT)

În ziua de 23 februarie 2024ora 10:00, în Sala Google a Facultății de Matematică și Informatică, va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat intitulată:

ENTROPY APPROACH TO INFERENCE. APPLICATIONS FOR INSURANCE MODELS

(ABORDARE ENTROPICĂ A INFERENȚEI. APLICAȚII PENTRU MODELE DE ASIGURARE)

de către

Ioana E. DĂNILĂ (CERNAT)

în vederea obținerii titlului științific de doctor în  Matematică.

Componența comisiei de analiză și susținere a tezei de doctorat:

Președinte:

  • Prof. dr. Cristian BEREANU (Universitatea din București)

Conducător de doctorat:

  • Prof. dr. Vasile PREDA (Universitatea din București)

Referenți oficiali:

  • Prof. dr. Ionel POPESCU (Universitatea din București)
  • Prof. dr. Cristian PREDA (Ecole Polytechnique Universitaire de Lille)
  • C.S. I dr. Marius RĂDULESCU (Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată “Gheorghe Mihoc – Caius Iacob” al Academiei Române)

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca facultății.

Etichete: